Om KTH:s Digitaliseringsplattform

KTH:s plattformsorganisation för informations- och kommunikationsteknologi - IKT (Digitaliseringsplattformen) skapades för att stötta och katalysera tvärvetenskaplig forskning på IKT-området. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för IKT-forskning.

För närvarande finns informationen endast på engelska: Om KTH:s Digitaliseringsplattform