Om digitaliseringsplattformen

Organisation för informations- och kommunikationsteknologi - IKT (digitaliseringsplattformen) skapades för att stötta och katalysera tvärvetenskaplig forskning på IKT-området.

Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för IKT-forskning.

För närvarande finns ytterligare informationen endast på engelska: plattformens engelska webb