Till innehåll på sidan

Kontakt

Digitaliseringsplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som assisteras av en vice föreståndare och stöds av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

digitalizationplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Ricardo Vinuesa Motilva
Ricardo Vinuesa Motilva
universitetslektor 087907152
Jayanth Raghothama
Jayanth Raghothama
bitr universitetslektor

Plattformskoordinator

Under tillsättning

Plattformsadministratör

Plattformskommunikatör

Helena Mayer
Helena Mayer
forskningskommunikatör 087906957

Styrgruppens ordförande

Annika Stensson Trigell
Annika Stensson Trigell
professor, vicerektor 087907657

Referensgrupp

  Medlemmarna i referensgruppen  fungerar som ett rådgivande organ till Digitaliseringsplattformen.

AI @ KTH

AI @ KTH är ett socialt nätverk för forskare och lärare vid KTH som arbetar inom AI-domänen. Syftet med nätverket är att fungera som plattform för att,

• skapa en karta över forskare och grupper relaterade till AI vid KTH

• tillkännage öppna aktiviteter som doktorandkurs etc

• utbyta erfarenhet av kursutveckling

• AoB på KTH relaterad till AI

Mer information om AI @ KTH och aktuella aktiviteter

Vad vill du göra?

Söka anställning som doktorand , forskare, forskningsingenjörer eller postdoktor

Kontakta forskare på KTH genom sök anställd  eller presskontakt

Finansiera stipendium för en internationell masterstudent via

Erbjuda examensprojekt till studenter via KTH Exjobbsportal

Läsa om informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i KTH Magazine

Söka forskningssamarbete inom informations- och kommunikationsteknologi med forskningsgrupper i KTH:s skolorganisation

Studera ett informations- och kommunikationsrelaterat utbildningsprogram på KTH