Kontakta KTH:s Digitaliseringsplattform

Digitaliseringsplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som assisteras av en vice föreståndare och stöds av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejladress

digitalizationplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Jayanth Raghothama
Jayanth Raghothama
bitr universitetslektor

Plattformskoordinator

Natalia Kotova
Natalia Kotova
forskningsrådgivare 087908256

Plattformsadministratör

Forskningskommunikatör

Cecilia Aflodal
Cecilia Aflodal
forskningskommunikatör 087906998

Styrgruppens ordförande

Annika Stensson Trigell
Annika Stensson Trigell
professor,vicerektor 087907657

Referensgrupp

  Medlemmarna i referensgruppen  fungerar som ett rådgivande organ till Digitaliseringsplattformen.

       

Vad vill du göra?

Söka anställning som doktorand , forskare, forskningsingenjörer eller postdoktor

Kontakta forskare på KTH genom sök anställd  eller presskontakt

Finansiera stipendium för en internationell masterstudent via KTH Global Talent Programme

Erbjuda examensprojekt till studenter via KTH Exjobbsportal

Läsa om informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i KTH Magazine

Söka forskningssamarbete inom informations- och kommunikationsteknologi med forskningsgrupper i KTH:s skolorganisation

Studera ett informations- och kommunikationsrelaterat utbildningsprogram på KTH