Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakt

Digitaliseringsplattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som assisteras av en vice föreståndare och stöds av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

digitalizationplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Ricardo Vinuesa Motilva
Ricardo Vinuesa Motilva universitetslektor rvinuesa@mech.kth.se 087907152 Profil
Jayanth Raghothama
Jayanth Raghothama universitetslektor jayanthr@kth.se Profil

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin forskningsrådgivare marilynk@kth.se 087908223 Profil

Plattformsadministratör

Styrgruppens ordförande

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam professor, vicerektor, vicerektor annbor@kth.se 087908396 Profil

Referensgrupp

  Medlemmarna i referensgruppen  fungerar som ett rådgivande organ till Digitaliseringsplattformen.

AI @ KTH

AI @ KTH är ett socialt nätverk för forskare och lärare vid KTH som arbetar inom AI-domänen. Syftet med nätverket är att fungera som plattform för att,

• skapa en karta över forskare och grupper relaterade till AI vid KTH

• tillkännage öppna aktiviteter som doktorandkurs etc

• utbyta erfarenhet av kursutveckling

• AoB på KTH relaterad till AI

Mer information om AI @ KTH och aktuella aktiviteter