Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

CDIS loggor samarbetande organ  KTH, Försvarsmakten, FHS, FOI, FRA, MSB

Vid CDIS utvecklar vi kunskap som ska stärka Sveriges cyberförsvar och informationssäkerhet. Här arbetar ledande forskare för att möta utmaningarna som följer av den snabba digitaliseringen av samhället.

CDIS knyter samman forskare och utbildare inom cybersäkerhet och informationssäkerhet. Målsättningen är att utveckla kunskap, skapa nya metoder, verktyg, koncept och tillämpningar inom området cyberförsvar och informationssäkerhet. CDIS ska även underlätta överföringen av kunskap till partnerorganisationer och samarbetspartners. 

KTH bistår i utbildningen av cybersoldater, när de utbildas vid ledningsregementet i Enköping. Det är landets enda utbildning för värnpliktiga cybersoldater. Utbildningen har skräddarsytts för Försvarsmakten och förmedlar kunskaper som nås i forskningens framkant. Allt för att ge landet en bättre beredskap inom cyberförsvar och säkerhet.

Anmäl dig till vår mejllista

Vill du få uppdateringar om centret? Anmäl dig då till vår mejllista .