Till innehåll på sidan

Välkommen till Geoinformatik!

Avdelningen för Geoinformatik, vid institutionen för samhällsplanering och miljö, ansvarar för både forskning och utbildning inom området geografisk informationsteknologi (GeoIT). Geoinformatik, eller GeoIT, behandlar tekniker för insamling, lagring, visualisering, analys, rutvinning och presentation av geografiska data.

Forskningen på avdelning för Geoinformatik är inriktad på jordobservation och geospatial stordataanalys och deras tillämpningar inom hållbar och motståndskraftig stadsplanering, mobilitetsmönsterutvinning, övervakning av miljöförändringar och katastrofhantering.

Avdelningen för Geoinformatik är ansvarig för GeoIT-inriktningen inom Samhällsbyggnadsprogrammet och för masterutbildningen inom Geodesi och Geoinformatik. Avdelningen erbjuder också GeoIT-kurser till avdelningar som Stads- och Samhällsplanering och Fastighetsekonomi.


 

KTH Taggar:
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2022-01-30