Hoppa till huvudinnehållet

Björn Palm

Profilbild av Björn Palm

PROFESSOR, ENHETSCHEF

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Björn Palm är professor i Energiteknik, och delar sedan 1999 ledarskapet för Avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik med kollegan Per Lundqvist. Avdelningen har ungefär 35 anställda och doktorander, institutionen för Energiteknik ca 100.

Björn disputerade 1991 på en avhandling om värmeöverföring vid kokning. Han har sedan dess arbetat på KTH som forskarassistent, lektor och senare professor. Han blev docent år 2000, befordrades till professor 2006 och var prefekt på Energiteknik mellan 2011 och 2017.

Björn har varit engagerad i KTHs inre arbete på flera sätt. Han har suttit i fakultetskollegiet under flera år, varit med i KTH-S, medlem i centrala stipendiekommittén, varit del av tjänsteförslagsnämnden, tjänat i valberedningen för tidigare lärarrepresentation i KTHs styrelse, samt vid tillsättning av skolchef på ITM, mm.

För närvarande är Björn medlem av KTHs styrelse som lärarrepresentant och han är också medlem av Energiplattformens strategiska råd.


Kurser

Energiteknik, introduktionskurs (MJ1402), examinator | Kurswebb

Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå (MJ148X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ241X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ240X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ218X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå (MJ146X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom kylteknik, avancerad nivå (MJ235X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom tillämpad termodynamik, avancerad nivå (MJ238X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom tillämpad termodynamik, avancerad nivå (MJ239X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom uthålliga byggnader, avancerad nivå (MJ242X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom värmetransporter, avancerad nivå (MJ236X), examinator, lärare | Kurswebb

Praktisk introduktion till energiteknik (MJ1104), examinator | Kurswebb

Tillämpad energiteknik, projektkurs (MJ2409), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillämpad kraft- och värmeteknologi (MJ2426), lärare | Kurswebb


Profilbild av Björn Palm

Publikationer

Publikationslista