Hoppa till huvudinnehållet

Björn Palm

Profilbild av Björn Palm

Professor

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 68

Forskare


Om mig

Björn Palm är professor i Energiteknik, och leder Avdelningen för Tillämpad termodynamik och kylteknik. Avdelningen har ungefär 35 anställda och doktorander.

Björn disputerade 1991 på en avhandling om värmeöverföring vid kokning. Han har sedan dess arbetat på KTH som forskarassistent, lektor och senare professor. Han blev docent år 2000, befordrades till professor 2006 och var prefekt på Energiteknik mellan 2011 och 2017.

Björn har varit engagerad i KTHs inre arbete på flera sätt. Han har suttit i fakultetskollegiet under flera år, varit med i KTH-S, medlem i centrala stipendiekommittén, varit del av tjänsteförslagsnämnden, tjänat i valberedningen för tidigare lärarrepresentation i KTHs styrelse, samt suttit i KTHs styrelse.

Björns forskning rör främst värmepumpar och kylanläggningar, både systemaspekter och komponenter, samt värmeöverföring. Några specialområden är system med naturliga köldmedier, värmeövergång vid kokning och kondensation, metoder för förbättring av värmeövergången, mikrokanalsvärmeväxlare, nanofluider...  I alla forskningsprojekt är ökad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan de drivande faktorerna.


Kurser

Energisystem (MJ1145), lärare | Kurswebb

Energiteknik, introduktionskurs (MJ1402), examinator | Kurswebb

Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå (MJ148X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ218X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ240X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ241X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå (MJ146X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom kylteknik, avancerad nivå (MJ234X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom uthålliga byggnader, avancerad nivå (MJ243X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom uthålliga byggnader, avancerad nivå (MJ242X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom värmetransporter, avancerad nivå (MJ237X), examinator, lärare | Kurswebb

Fjärrvärme och fjärrkyla (MJ2514), examinator | Kurswebb

Metoder för forskning om hållbar energi (MJ2510), lärare | Kurswebb

Praktisk introduktion till energiteknik (MJ1104), examinator | Kurswebb

Tillämpad energiteknik, projektkurs (MJ2409), examinator, lärare, kursansvarig | Kurswebb

Tillämpad kraft- och värmeteknologi (MJ2426), lärare | Kurswebb

Värmeöverföring (FMJ3114), examinator, kursansvarig | Kurswebb