Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Experter vid KTH: Artificiell intelligens

Här hittar du som är journalist tips på experter vid KTH som forskar om artificiell intelligens och dess olika områden.

Hedvig Kjellström

Professor på avdelningen för Robotik, perception och lärande

Forskar bland annat om datorseende, robotik och maskininlärning. Mer specifikt handlar det om studier av människans estetiska kroppsliga uttryck, t.ex. i musik och dans, modellering och tolkning av människans kommunikativa beteende samt förståelse av djurs beteende och upplevelser.

Område: datorseende, robotik, maskininlärning, demens, sjukdomar, mänskligt beteende, musik
Profil: Hedvig Kjellström profilsida
Telefon: 08 - 790 69 06
E-post: hedvig@kth.se

Jonas Beskow

Professor i talkommunikation med inriktning mot multimodala människolika system

Verksam vid avdelningen Tal, musik och hörsel på KTH. Hans huvudsakliga expertområden är talteknologi, social robotik och generativa modeller för mänskligt tal och rörelse.

Område: robotik, talteknologi, talkommunikation
Profil: Jonas Beskow profilsida
Telefon: 08 - 790 89 65
E-post: beskow@kth.se

Gabriel Skantze

Professor i talkommunikation och språkteknologi

I sin forskning studerar han mänsklig kommunikation och utvecklar AI-modeller som gör det möjligt för datorer och robotar att föra samtal ansikte mot ansikte med människor. En av forskarna bakom roboten Furhat.

Område: språkteknologi, mänsklig kommunikation, artificiell intelligens, maskininlärning, fonetik, lingvistik.
Profil: Gabriel Skantzes profilsida
Telefon: 08 - 790 78 74
E-post: skantze@kth.se

Ricardo Vinuesa

Universitetslektor

Forskar om hur artificiell intelligens kan användas för att utveckla ett mer hållbart flygresande och för att hantera samhällets nuvarande och framtida hållbarhetsutmaningar.

Område: maskininlärning, djupinlärning, djup förstärkningsinlärning, datorseende, strömningsmekanik, hållbarhet.
Profil: Ricardo Vinuesa profilsida
Telefon: 08 - 790 71 52
E-post: rvinuesa@mech.kth.se

Arnold Pears

Professor i teknikvetenskapens lärande

Har bland annat forskat om datavetenskapens didaktik sedan 1980-talet och är aktuell med forskning inom datalogiskt tänkande, AI och maskininlärning med fokus på bland annat högskola/universitet. Genom sin forskning vill han bidra till strategisk utveckling av civilingenjörsutbildning och lärarutbildning i ett brett perspektiv.

Område: artificiell intelligens, civilingenjörsutbildning, lärande.
Profil: Arnold Pears profilsida
Telefon: 070 - 087 70 40
E-post:  pears@kth.se

Martin Monperrus

Professor i mjukvaruteknik

Martins forskning befinner sig inom området mjukvaruteknik med fokus på automatisk programreparation, AI på kod och programhärdning.

Område: mjukvaruteknik, mjukvarukod, artificiell intelligens
Profil: Martin Monperrus profilsida
Telefon: 08 - 790 65 40
E-post: monperrus@kth.se

Olov Andersson

Biträdande lektor

Olov forskar bland annat om hur man nyttjar AI för att göra fordon, robotar och andra system mer autonoma.

Område: AI för självkörande fordon, drönare, robotar. Embodied AI - hur kan man förkroppsliga AI för att lösa problem i fysiska världen.
Profil: Olov Andersson profilsida
Telefon: 08 - 790 60 00
E-post: olovand@kth.se

Bobby Lee Townsend Sturm JR

Docent i datavetenskap

Bobby har arbetat med och forskat om hur artificiell intelligens kan skapa folkmusik. Han är huvudforskare (PI) i ERC-projektet MUSAiC: Music at the Frontiers of Artificial Creativity and Criticism.

Område: Folkmusik, Artificiell intelligens, maskininlärning, etik, känslor, musik, datavetenskap
Profil: Bobby Lee Townsend Sturm JR:s profilsida
Telefon: 08 - 790 60 00
E-post: bobs@kth.se