Till innehåll på sidan

Användarvillkor för KTH:s konton i sociala medier

KTH har flera officiella konton i sociala medier. På den här sidan listas villkor och regler för alla användares inlägg i KTH:s sociala mediekanaler. Utöver KTH:s villkor kan även specifika användarvillkor gälla för varje konto.

KTH:s sociala medier ska vara välkomnande. Vi vill att så många som möjligt ska vilja diskutera, och vi eftersträvar därför en konstruktiv och balanserad dialog i våra sociala medier.

Regler för inlägg i sociala medier

Alla inlägg som görs i KTH:s sociala mediekanaler, samt även direktmeddelanden som skickas till KTH via sociala medier blir allmänna handlingar. KTH:s konton i sociala medier modereras, och KTH kan därför välja att inte svara på och/eller ta bort omnämningar, kommentarer eller meddelanden som inte följer våra regler för inlägg. Användare som bryter mot reglerna kan även komma att blockeras.

Innehåll som inte är tillåtet i KTH:s sociala medier:

  • Grova svordomar eller förolämpningar.
  • Innehåll som bryter mot lagar, sekretess eller upphovsrätt.
  • Inlägg av kommersiell natur (reklam), eller inlägg som företräder kommersiella eller andra tredjepartsintressen.
  • Irrelevanta eller kränkande inlägg.
  • Länkar, bilder och videos utan sammanhang.
  • GIF:ar.

Syftet med KTH:s sociala medier

Det övergripande syftet med KTH:s närvaro i sociala medier är att ge en djupare inblick i studier och forskning vid KTH samt KTH som studie- och arbetsplats. Vissa sociala medier kan dock ha mer avgränsade syften, de beskrivs då i anslutning till kontot.

Ansvar

  • I anslutning till kontot anges vem eller vilka vid KTH som är ansvariga för kontot. Om du har frågor relaterade till det enskilda kontot ska de ställas till respektive ansvarig.
  • KTH ansvarar inte för innehåll i inlägg publicerade av andra användare. Inlägg från användare ska inte betraktas som faktainformation från KTH, och de förmedlar inte nödvändigtvis KTH:s åsikter.
  • Annonser som kan förekomma på och i anslutning till kontot, kontrolleras inte av KTH och har ingen koppling till KTH.
  • KTH ansvarar inte för personuppgifter som publiceras av andra användare än av KTH.

Kontakta oss

Har du frågor eller kommentarer om KTH:s sociala medier kan du kontakta: socialmedia@kth.se .

Information om KTH:s verksamhet hittar du på KTH:s webbplats: www.kth.se