Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsprogram finansierade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

KTH är involverad i fem större nationella forskningsprogram som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är ett nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, forskarutbildning och rekrytering av akademisk kompetens. WASP utgör det största individuella forskningsprogrammet i Sverige i modern tid.

Programmet koordineras av Linköpings universitet i partnerskap med KTH, Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, och Umeå universitet. WASP har även affilierade forskargrupper vid Örebro Universitet, Uppsala universitet och Luleå Tekniska Universitet. Anslutna till programmet finns både etablerade seniora akademiker, nyrekryterade forskare, postdoktorer och doktorander.

Målet med WASP är att positionera Sverige som en internationellt erkänd och ledande nation inom områdena artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara.

Finansiering: 4,9 miljarder kronor under perioden 2015–2031 och 6,2 miljarder kronor räknat medfinansiering från universitet och industri.

WASP på KTH

WASP:s webbplats

Wallenberg Center for Quantum Technology

Det nationella forskningsprogrammet Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT) arbetar för att Sverige ska vara i framkant, inom såväl forskning som industri, i fältet kvantteknologi. Centrat ska bland annat utveckla en avancerad kvantdator som kan lösa problem långt bortom räckhåll för de konventionella superdatorerna.

Verksamheten drivs av Chalmers tekniska högskola (koordinerande) tillsammans med KTH och Lunds universitet.

Finansiering: 1,2 miljarder kronor under perioden 2018–2029, och 1,4 miljarder kronor inklusive medfinansiering från universitet och industri.

WACQT:s webbplats

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability 

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) är Sveriges största forskningssatsning på materialvetenskap för en hållbar framtid. 

Att minska miljö- och klimatavtryck från de material som används i vardagen och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Forskningsprogrammet WISE ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser. WISE:s vision är att utföra materialvetenskap i internationell framkant, att främja hållbara teknologier samt att utbilda framtidens ledare inom samhället, industrin och akademin.

WISE koordineras av Linköpings universitet, och i samarbetet ingår KTH, Uppsala universitet, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola, Stockholms universitet samt Luleå Tekniska Universitet.

Finansiering: 2,7 miljarder kronor under perioden 2022–2033.

WISE på KTH

WISE:s webbplats

Wallenberg National Program on Data-Driven Life Science 

Forskning inom Life Science blir alltmer beroende av data. Mängden data och dess komplexitet växer stadigt, och i takt med att data blir öppen och tillgänglig för forskare världen över, ligger den ofta till grund för nya forskningsresultat och vetenskapliga upptäckter.

Forskningsprogrammet Wallenberg National Program on Data-Driven Life Science (DDLS) och SciLifeLab har som mål att rekrytera och utbilda nästa generations forskare och stärka kunskaperna inom datavetenskap i svensk forskning inom livsvetenskap.

Programmet koordineras av SciLifeLab i tätt samarbete med tio universitet: KTH, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet samt Naturhistoriska riksmuseet.

Finansiering: 3,1 miljarder kronor under perioden 2019 till 2031.

DDLS (SciLifeLabs) webbplats

Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum med fokus på att ta fram nya material genom att använda trä som grund. Med ny kunskap och kompetens arbetar centrat för en innovativ och hållbar framtid genom att skapa nya material från skogen.

KTH är värd för centrumet och verksamheten drivs tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Linköpings universitet.

Finansiering: 1 miljarder kronor under perioden 2009–2028. Sedan 2019 stöds WWSC av industriföretag med 10 miljoner kronor årligen via centrumet Treesearch .

WWSC:s webbplats