Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP)

WASP är ett omfattande nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, forskarutbildning och rekrytering av akademisk kompetens. Programmet pågår fram till 2031, som minst, och startade 2015. Med en budget på totalt 6,2 miljarder kronor är programmet det klart största enskilda forskningsprogrammet i Sverige.

Kontakt

Bo Wahlberg ( profil )
Professor i reglerteknik och avdelningschef
bo@kth.se , 08-790 72 42

Bygger och främjar excellens

Artificiell intelligens och autonoma system förutspås leda till en fjärde industriell revolution. Vid Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP, pågår en intensiv forskning inom de två områdena. Den övergripande visionen är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till nytta för svenskt samhälle och industri.

WASP finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med 4,9 miljarder kronor fram till minst 2031. Satsningen omfattar totalt 6,2 miljarder kronor, tillsammans med medfinansiering från partneruniversiteten och svenska industriföretag. Detta gör programmet till det klart största forskningsprogrammet i Sverige i modern tid.

Så uppnås programmets mål och vision 

För att kunna uppnå programmets mål och vision utgår WASP från sex strategiska instrument. Varje instrument är uppbyggt av en mängd olika aktiviteter. Följande strategiska instrument har utvecklats för att uppnå programmets syfte:

  • Forskningsprojekt
  • En nationell forskarskola
  • Ett internationellt rekryteringsprogram
  • Forskningsarenor för industrisamverkan (WARA)
  • Internationalisering genom partnerskap med olika universitet
  • Kommunikation, evenemang och nätverkande.

Läs mer om de strategiska instrumenten

Partneruniversitet och affilierade forskargrupper

Programmet har fem partneruniversitet: Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. Dessutom har WASP flera affilierade forskargrupper vid Örebro Universitet, Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet. Anslutna till programmet finns både etablerade seniora akademiker, nyrekryterade forskare, postdoktorer och doktorander.

Aktuellt