Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

European Institute of Innovation and Technology (EIT)

KTH tillhör fem konsortier i det prestigefyllda samarbetet European Institute of Innovation and Technology (EIT). EIT ska stärka Europas konkurrenskraft och position som global ledare av innovationer inom strategiskt utvalda områden.

De vinnande konsortier som valts ut i hård konkurrens benämns Knowledge and Innovation Communities (KICs). KTH medverkar i följande EIT-konsortier:

Partners i alla konsortier består av ledande tekniska universitet i Europa, forskningsinstitut, internationella företag samt små och medelstora företag (SMF).

Digital

EIT Digitals partnerskap omfattar mer än 200 ledande europeiska storföretag, små och medelstora företag, tillväxtbolag universitet och forskningsinstitut. EIT Digital satsar på strategiska områden som Digital Cities, Digital Finance, Digital Industry, Digital Tech och Digital Wellbeing.

Uppdraget är att stärka Europas roll som global ledare inom digitala innovationer, att påskynda marknadsintroduktion av innovationer som bygger på forskningsbaserad digital teknik samt att utbilda och utveckla nästa generations ledare, entreprenörer och startupbolag i Europa.

KTH är en drivande svensk partner tillsammans med Ericsson och RISE. Andra partners är STING, Kista Science City, Allkit Communications, Gleechi och KTH Executive School. EIT Digital har sitt säte i Bryssel och samlokaliseringscentra i Berlin, Budapest, Eindhoven, Helsingfors, London, Madrid, Paris, Stockholm, Trento och en hub i San Francisco.

InnoEnergy

EIT InnoEnergy driver på utvecklingen av innovationer för hållbara energisystem och smartare energianvändning. KTH är en huvudpartner i EIT InnoEnergy där Sverige, genom KTH och Uppsala universitet, ansvarar för två områden; smarta elnät och elektrisk energilagring, i samarbete med bland andra ABB. Inom EIT InnoEnergy kommer KTH att tillsammans med Uppsala universitet bygga upp ett innovationscentrum inom miljöteknik och hållbara energilösningar med aktivteter på båda universitetens campus.

EIT InnoEnergy har sitt säte i Eindhoven och samlokaliseringscentra i Stockholm, Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven/Leuven, Barcelona och Krakow.

Health

EIT Healthdriver innovation för att bygga ett mer hållbart ekosystem för en hälsosam livsstil och aktivt åldrande i Europa. Målen är att åtgärda fragmentering av insatser, att öka effektiviteten och bryta ner barriärer som hindrar utveckling av nya tjänster och lösningar. Medborgarna är i centrum och ses som aktiva deltagare. Genom att sammanföra partners från universitet, forskningsinstitut och företag, utvecklar vi Europas hälsovård och ger stöd till entreprenörer och tillväxtföretag inom sektorn.

KTH ingår som huvudpartner i den skandinaviska noden tillsammans med Karolinska Institutet, Region Skåne, RISE (flera institut), Stockholms stad och Uppsala Universitet. Utöver dessa är Region Stockholm, Region Uppsala, Karolinska Sjukhuset och STING samt Uppsala Stad med som associerade eller affilierade partners.

EIT Health har sitt säte i München och samlokaliserings-centra i London, Stockholm, Barcelona, Paris, Mannheim/Heidelberg samt Rotterdam.

Raw Materials

EIT Raw Materials arbetar för att råmaterial ska utvecklas till ett styrkeområde för Europa. Genom innovationer och entreprenörskap inom europeiskt råmaterial ska konkurrenskraft, tillväxt och attraktivitet öka. KTH ingår som huvudpartner i innovationsnoden Baltic Sea som har verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Övriga huvudpartners i noden är bl.a. Sandvik, Höganäs, Aalto och VTT.

EIT Raw Materials har sitt säte i Berlin och har samlokaliseringscentra i Leuven, Luleå, Espoo, Wroclaw, Rom och Metz.

Urban Mobility

​​​​​​EIT Urban Mobility har fokus på framtidens transporter och nya transportlösningar som behövs, framförallt med hänsyn till de globala målen för hållbar utveckling som ska uppnås 2030. Bland de strategiska målen är att skapa mänskligare stadsmiljöer, att se till att det livslånga lärandet faktiskt äger rum samt att bra forskningsresultat tas om hand av industrin och realiseras med städerna och medborgarna som integrerade partners.

KTH ingår som huvudpartner i den nordiska innovationsnoden som består av partners från Danmark, Finland, Tyskland, Sverige och Holland. För Sveriges del ingår förutom KTH också Stockholms stad och Scania (via moderbolaget Volkswagen).

EIT Urban Mobility har sitt säte i Barcelona och sam-lokaliseringscentra i Köpenhamn, München, Helmond, Prag och Barcelona.