European Institute of Innovation and Technology, EIT

KTH tillhör fyra av fem konsortier inom det prestigefyllda EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT) som ska göra Europa till global ledare för innovationer. KTH medverkar inom informations- och kommunikationsteknologi (EIT Digital), Hållbar energi (EIT InnoEnergy), råmaterial (EIT Raw Materials) och hälsosamt liv och aktivit åldrande (EIT Health), konsortier som valdes i hård konkurrens. Partners i konsortierna är flera av de ledande tekniska universiteten i Europa, forskningsinstitut, stora teknikföretag och SME.

EIT Digital satsar på strategiska områden såsom digital infrastruktur, digital industri, digitala städer, digital finans och digital välbefinnande för att påskynda marknadsintroduktion av forskningsbaserade digital teknik och för att få entreprenörs talang och ledarskap till Europa. KTH är en viktig svenska partner tillsammans med Ericsson och RISE SICS. Andra partners är STING, Kista Science City / Stiftelsen Electrum, RISE Acreo, SU, LU och Gleechi (KTH spinoff företag). EIT Digital har sitt säte i Bryssel med samlokaliseringscentrum i Berlin, Budapest, Eindhoven, Helsingfors, London, Madrid, Paris, Stockholm, Trento och ett nav i Silicon Valley.

EIT Digital

Inom EIT InnoEnergy ansvarar Sverige genom KTH och Uppsala universitet för områdena smarta elnät och elektrisk energilagring i ett samarbete med ABB och Vattenfall. I konsortiet ingår även noderna Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven/Leuven, Barcelona och Krakow. Inom ”KIC InnoEnergy” kommer KTH att tillsammans med Uppsala universitet bygga upp ett innovationscentrum inom miljöteknik och hållbara energilösningar med aktivteter på båda universitetens campus.

EIT InnoEnergy

EIT Health tar avstamp i de demografiska förändringarna som sker i Europa. Tanken är att accelerera entreprenörskap och innovationer inom en hälsosam livsstil och ett aktivt åldrande.

EIT Health

EIT Raw Materials arbetar för att råmaterial ska utvecklas till ett styrkeområde för Europa. Genom öka innovationer och entreprenörskap inom europeiskt råmaterial ska konkurrenskraft, tillväxt och attraktivitet öka.

EIT Raw Materials

Till sidans topp