Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fredrick Lekarp

Profilbild av Fredrick Lekarp

PROJEKTLEDARE

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 1

Om mig

Jag arbetar inom tre områden med kort beskrivning enligt följande.

Vice programchef - Strategiskt innovationsprogram (SIP) InfraSweden

Som vice programchef och medlem i InfraSwedens programkontor vid KTH är min roll att bistå programchefen i alla aspekter av strategisk och operativ planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter inom programmet.

Koordinator - EIT KIC:ar

Jag koordinerar KTH:s medverkan i EIT-KICar, bland annat genom att samordna olika centrala funktioners stöd till engagemanget, stödja erfarenhetsutbyte mellan olika berörda funktioner samt bevaka KTH:s möjligheter och utmaningar i förhållande till KICarns utveckling. Koordineringsarbetet görs i dialog med vicerektor för globala relationer, KIC-ansvariga samt andra berörda funktioner på KTH.

Strategisk samarbetssamordnare - KTH kompetenscentrum Road2Science (R2S)

Som medlem i den operativa ledningsgruppen är min roll att bistå centrumföreståndaren i centrumets övergripande utveckling och dess samverkan med sina intressenter. Det inkluderar aktivt stöd vid planering och uppföljning av olika strukturella, administrativa och kommunikativa aktiviteter.