Hoppa till huvudinnehållet

Hans Edin

Profilbild av Hans Edin

PROFESSOR, PREFEKT

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 31

Kurser

Dielektriska isolermaterials fysik (FEI3230), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Elektroteknisk konstruktion (EI2440), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Elektroteknisk konstruktion, doktorandkurs (FEI3353), examinator | Kurswebb

Elnätsteknologi och ställverkskonstruktion (EI2436), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Elnätsteknologi och ställverksutrustning (EI2435), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom elektriska energisystem, avancerad nivå (EG230X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot elektromagnetism, fusion och rymdteknik, avancerad nivå (EA275X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot elkraftteknik, avancerad nivå (EA270X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot innovativ energiteknik, avancerad nivå (EA280X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA238X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA250X), examinator | Kurswebb

Högspänningsteknik (EI2430), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Högspänningsteknik - avancerad nivå, doktorandkurs (FEI3232), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Industriellt innovationsprojekt (EI2610), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Innovationsprocesser och entreprenörskap inom elkrafttekniken (EI2600), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Seminariekurs i elektroteknisk konstruktion och högspänningsteknik (EI2490), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Smarta elektriska kraftnät och system (EI2455), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb


Profilbild av Hans Edin