Hoppa till huvudinnehållet

Pavel Korzhavy

Profilbild av Pavel Korzhavy

Professor

Detaljer

Arbetar vid

ENHETEN EGENSKAPER

Adress
BRINELLVÄGEN 23

Om mig

Pavel Korzhavyi är professor i Materialteknik med expertis inom kvantmekanisk modellering av oordnade kristaller och deras termodinamiska och kinetiska egenskaper. Denna teoretiska modellering tillämpas på material av industriell relevans, t.ex. metaller och keramer vid förhöjd temperatur. Information om avslutade och pågående projekt finns på hemsidan för Enheten för egenskaper.

Korzhavyi är ledare för Generic ab-inito projekt inom Hero-m 2i kompetenscentrum finansierat genemsamt av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, KTH och svensk industrin.  Korzhavyi är medlem i rådgivande redaktion för Journal of Nuclear Materials och redaktionsmedlem för open access journal "Metals". Sedan 2018 är Pavel Korzhavyi KTH:s oficiella representant i kunskaps- och innovationsgemenskap (KIC) RawMaterials vid Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).


Kurser

Examensarbete inom material och processdesign, avancerad nivå (MH201X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom material och processdesign, avancerad nivå (MH202X), examinator | Kurswebb

Funktionella material (MH2300), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Profilbild av Pavel Korzhavy