Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pavel Korzhavy

Profilbild av Pavel Korzhavy

Professor

Detaljer

Arbetar vid

ENHETEN EGENSKAPER

Adress
BRINELLVÄGEN 23
Rum

Om mig

Pavel Korzhavyi är professor i Materialteknik med expertis inom kvantmekanisk modellering av oordnade kristaller och deras termodinamiska och kinetiska egenskaper. Denna teoretiska modellering tillämpas på material av industriell relevans, t.ex. metaller och keramer vid förhöjd temperatur. Information om avslutade och pågående projekt finns på hemsidan för Enheten för egenskaper.

Sedan 2018 är Pavel Korzhavyi KTH:s oficiella representant i kunskaps- och innovationsgemenskap RawMaterials vid Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT RawMaterials) samt i European Materials Alliance (ERMA). Han är ledare för ExpSkills-REM projekt  att utöka kunskap och färdigheter i sällsynta jordartspermanenta magneter värdekedja, finansierat av EIT RawMaterials och samfinansierat av Europeiska unionen.  Korzhavyi är medlem i rådgivande redaktion för Journal of Nuclear Materials.


Kurser

Examensarbete inom material och processdesign, avancerad nivå (MH201X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom material och processdesign, avancerad nivå (MH202X), examinator | Kurswebb

Funktionella material (MH2300), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Seminariekurs i materialvetenskap på atomär skala (FMH3623), examinator | Kurswebb

Profilbild av Pavel Korzhavy