MH2300 Funktionella material 6,0 hp

Functional Materials

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Materialteknik
  Materialvetenskap
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Att erhålla ingående kunskaper om material som inte primärt används för sina mekaniska egenskaper utan för andra egenskapers skull, t ex fysikaliska. Att känna till vilka "funktioner" som kan byggas in i funktionella material och hur maximal prestanda kan uppnås i tillämpningarna. Dessutom tränas informationssökning på internet.

Kursens huvudsakliga innehåll

En rad egenskaper som är specifika för funktionella material behandlas vilka utnyttjas i högteknologiska applikationer. Kursen tar bl. a. upp egenskaper hos:

 • Intermetalliska material
 • Minnesmetaller
 • Elektrokeramer
 • Magnetiska material
 • Elektriska kontaktmaterial
 • Elektriskt ledande termoplaster och polymerkompositer
 • Halvledare

Behörighet

Kurser motsvarande minst 150hp från åk 1-3 (Bachelor degree)

Litteratur

Kompensium.
Review-artiklar och konferensartiklar från aktuell vetenskaplig litteratur.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 3 hp), seminarier (ÖVN1; 3 hp) samt ett studiebesök.

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Kontaktperson

Pavel Korzhavyi, pavelk@kth.se

Examinator

Pavel Korzhavy <pavelk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.