Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övriga och internationella forskningsmiljöer

KTH har tillgång till andra former av infrastrukturer, testbäddar och miljöer, till exempel laboratorier och särskild teknikutrustning för att utföra tester eller demonstrationer och verifiera koncept. Flera av dem kan användas av externa forskare och företag.

Bioimaging Lab

Forskningsinfrastrukturen, som finns på SciLifeLab, har avancerad utrustning för att kunna observera levande och fixerade celler samt för avbildning av olika icke-biologiska prover.

Fusionsreaktorn, EXTRAP T2R

Forskningsinfrastrukturen EXTRAP T2R:s plasmautrustning används för forskning om magnetiskt innesluten fusion. Forskning om fusionsreaktorer syftar till att utveckla en miljömässigt och kommersiellt försvarbar energikälla med outtömlig tillgång till energi.

Greenhouse Labs

Forskningsinfrastrukturen erbjuder ett antal moderna laboratorier med den senaste specialutrustningen för företag som behöver avancerade instrument för att hantera kemikalier och kunna göra riskanalyser.

Rymdtekniklaboratorium (RTL)

Forskningsinfrastrukturen har högklassiga laboratoriemiljöer för KTH:s rymdteknikforskning med avancerad utrustning, till exempel termisk vakuumkammare, vakuumtank, klimatkammare och humancentrifug. Den senare kan hyras av externa forskargrupper och företag.

Språkbanken tal

Forskningsinfrastrukturen ingår som en av tre avdelningar i den Nationella språkbanken (Text, Tal och Sam). Språkbanken Tal på KTH har inriktning på talteknologi och talforskning.

Internationella forskningsmiljöer

KTH medverkar i ett antal internationella nätverk och infrastrukturer: