Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Generella villkor för användning

Sedan 1 oktober 2022 gäller förordning (2022:1378) om avgifter för forskningsinfrastruktur. Det ger universitet och högskolor rätt att ta ut avgifter om förordningens villkor är uppfyllda.

Forskningsinfrastrukturer som tar avgift

De forskningsinfrastrukturer på KTH som listas nedan omfattas av förordningen, och avgifter för användning av dessa tas ut med stöd i den nya förordningen. Besök varje forskningsinfrastrukturs webbsida där de redovisar sina specifika kriterier:

 • Affinity Proteomics 
 • AlbaNova NanoLab, ANL 
 • Autoimmunity and Serology Profiling 
 • Clinical Genomics 
 • Electrum 
 • Hultgren laboratory 
 • Human Antibody Therapeutics  
 • LaserLabs 
 • National Genomics Facility, NGI 
 • Odqvistlaboratoriet 
 • Parallelldatorcentrum, PDC 
 • Protein Expression and Characterization 
 • Rymdtekniklabbet 
 • Spatial Proteomics 
 • Sustainable Power Lab, SPL 
 • 2MiLab 

Villkor och kriterier för avgift

Rätten att ta ut avgifter för forskningsinfrastruktur enligt förordningen gäller när: 

 • Forskningsinfrastrukturen står helt eller delvis under lärosätets kontroll.

 • Det finns av lärosätet fastställda och dokumenterade kriterier för tillgänglighet till forskningsinfrastrukturen.

 • Forskningsinfrastrukturen tillhandahålls inom ramen för lärosätets uppgifter.

KTH:s rektor har beslutat om att implementera den nya avgiftsförordningen på KTH med start 2024. Kriterier för avgiftsuttag som då gäller för de forskningsinfrastrukturer som omfattas är att: 

 • Forskningsinfrastrukturerna är tillgängliga för externa användare.  
 • Externa användare får enkelt tillgång till forskningsinfrastrukturerna.  
 • Eventuella tillträdeskrav för tillgång finns beskrivna. 
 • Beskrivning över hur prioriteringar sker vid begränsad tillgång. 
 • Vilka principer som gäller för att bestämma avgiftens storlek för den externa användningen.