Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rymdtekniklaboratorium

Syftet med KTH Rymdtekniklaboratorium, eller kort RTL, är att vidmakthålla och på sikt stärka KTHs roll vid forskningsfronten inom internationell rymdverksamhet. Detta genom att erbjuda en ”state-of-the art” laboratoriemiljö med infrastruktur i form av laboratorieutrustning och teknisk personal.

Några av Rymdtekniklaboratoriets instrument.