Till innehåll på sidan

Rymdtekniklaboratorium

Syftet med KTH Rymdtekniklaboratorium, eller kort RTL, är att vidmakthålla och på sikt stärka KTHs roll vid forskningsfronten inom internationell rymdverksamhet. Detta genom att erbjuda en ”state-of-the art” laboratoriemiljö med infrastruktur i form av laboratorieutrustning och teknisk personal.

Några av Rymdtekniklaboratoriets instrument.
Innehållsansvarig:Jahangir Jazayeri
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2020-08-19