Till innehåll på sidan

Vakuumtank

Det här är en del av 'ballonglabbet'. Här utvecklas instrument som skickas upp med hjälp av stratosfäriska ballonger. Utöver utvecklingsverksamheten finns även utrustning för att testa instrumenten inför de påfrestningar de kommer att utsättas för när de lyfts upp i stratosfären.

I vakuumtanken, även kallad den gröna tanken, kan instrumenten utsättas för vakuum ner till ca 0.1 mbar. Som jämförelse är trycket i stratosfären mellan 100 – 1 mbar. Till skillnad från RTLs termiska vakuumkammare har den ingen temperaturreglering. Kylning kan dock ske med hjälp av en inbyggd kylplatta.

 Specifikationer

Tryckspann  1 bar - 0.1 mbar
Tryckreglering Ja
Dimension [Diameter, Djup] [120 cm, 80 cm]
Vakuumtank 'Gröna tanken'.

Kontakt

Innehållsansvarig:Ceona Lindstein
Tillhör: KTH Rymdcenter
Senast ändrad: 2020-08-19