Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH lanserar tre nya kompetenscentrum

KTH:s högskolecampus med torg med människor och byggnade i bakgrunden.
KTH har beviljats medel för att leda tre kunskapscentrum och vara part i ytterligare tre i en satsning av Vinnova. (Foto: KTH)
Publicerad 2023-09-14

Vinnova beviljar KTH medel för att leda storsatsningar inom trådlös kommunikation, hållbar byggproduktion och neutron- och röntgenvetenskap.

Vinnova satsar sammanlagt 387 miljoner kronor på elva nya kompetenscentrum med start i januari 2024. Målsättningen är att universitet och företag tillsammans ska bedriva framstående forskning och utbildning inom områden som hållbar industri och digital samhällsomställning.

Samarbetet förväntas bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. KTH ska leda tre av centrumen inom följande områden:

Swedish Wireless Innovation Network (SweWIN) är ett kompetenscentrum inom avancerad digitalisering. I fokus står hållbarhet och energieffektivitet i både trådlös kommunikation och i användningen av hållbara material. Centret leds av Emil Björnson , professor i trådlös kommunikation på KTH.

Centret Neutron- och röntgenvetenskap för industriella transformationer är inriktat mot hållbar materialteknik med särskilt fokus på utvecklingen av storskaliga neutron- och röntgenkällor. Projektledare är Peter Hedström , professor i materialvetenskap.

Det tredje centret, Dig-IT Lab Sustainable Industry, ska bidra till att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen från byggnaders uppförande och användning. Det leds av Jonas Anund Vogel  som är centrumföreståndare för KTH Live-In-Lab, en plattform för ökat innovation i samhällsbyggnadssektorn.

KTH är också part i ytterligare tre kompetenscentrum som leds av andra svenska universitet:

  • BioGlue-Centre: Kompetenscentrum för Biobaserade Lim, ansvarig forskare: Eva Malmström Jonsson
  • Advanced Chip Technology – ACT, ansvarig forskare: Per Erik Hellström
  • Advanced Computing for Sustainable Thermal Management in Industry – AdTherM, ansvarig forskare: Mihai Mihaescu

Totalt satsar universiteten, företagen och Vinnova tillsammans en miljard kronor de fem första åren.

– De kompetenscentrum som beviljats har stor potential att bli kunskapsnoder för banbrytande innovationer som kan stärka tillgången till kompetens för att möta de utmaningar vi står inför, säger Cecilia Sjöberg, avdelningschef, Vinnova.

Text: Sturle Hauge Simonsen

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-09-14