Till innehåll på sidan

Om Skolan för teknikvetenskap

Skolan för teknikvetenskap (SCI) är en av KTH:s fem skolor, vars verksamhet omfattar fysik, tillämpad fysik, matematik och teknisk mekanik.

Huvudbyggnaden på KTH Campus Valhallavägen

Vi finns på KTH Campus Valhallavägen , AlbaNova universitetscentrum  vid Roslagstull och Science For Life Laboratory  i Solna. Utbildning och forskning bedrivs inom de grundläggande och tillämpade vetenskaperna. Verksamheten inkluderar de experimentellt och beräkningstekniskt avancerade ingenjörstillämpningarna med en fast förankring i grundvetenskaperna.

Skolans ledningsorganisation 

SCI i siffror

QS World University Rankings 2023

KTH: 73

SCI:

  • Mechanical engineering: 23
  • Mathematics: 48
  • Physics & Astronomy: 64

Utbildning

  • Antal studenter: cirka 3500
  • Civilinengjörsprogram: 4
  • Mastersprogram: 10
  • Doktorsprogram: 8

Personal

  • Fakultet: 440
  • Doktorander: 258
  • Verksamhetsstöd: 86
Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2024-01-24