Skolchef och ledningsgrupp SCI

Leif Kari är skolchef vid Skolan för teknikvetenskap. Leif är ordförande och sammankallande i skolans ledningsgrupp som har möte varannan vecka dagen efter KTH:s centrala ledningsgruppsmöte, oftast i Freja, Teknikringen 8, plan 1,5.

Ledningsgruppen består av Skolchef, Vice skolchef, prefekter för skolans institutioner, Grundutbildningsansvarig, GA, Vice grundutbildningsansvarig, Vice GA, Forskarutbildningsansvarig, FA, Vice forskarutbildningsansvarig, Vice FA, Studeranderepresentant, Administrativ chef och HR-ansvarig.

Ledningsgruppen behandlar verksamhetsgemensamma frågeställningar och övergripande skolfrågor samt är ett organ för diskussion och informationsspridning.

Läs minnesanteckningar

Studeranderepresentant, ordinarie: Malin Atterving, PAS på Fysik, pas@f.kth.se
Studeranderepresentant, suppleant: Viktor Rollvén Sjölund, Ordförande på Flyg, ordf@t.kth.se

Till sidans topp