Till innehåll på sidan

Kontakta Skolan för teknikvetenskap

Service för studenter

För frågor kring studier och omregistreringar.

Generell kontakt studenter:
Epost: svl-sci@kth.se

Studentexpedition

Utbildningskansli

Doktorsutbildning

Programansvariga

Institutioner

Behöver du nå någon på institutionerna? Kontakta någon av prefekterna eller gå direkt till KTH:s personalkatalog.

Prefekter

KTH:s personalkatalog

Administration

Vill du kontakta någon av skolans administrativa funktioner? Kontakta då funktionsansvariga inom administrationen.

Skolans funktionsansvariga inom administrationen

Generella frågor

Kungliga Tekniska högskolan:
Länk till KTH Entré

Skolan för teknikvetenskap:
E-post: info@sci.kth.se

Studenter på Skolan för teknikvetenskap:
Epost: svl-sci@kth.se

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2021-04-23