Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Matematiker får Swedish Foundations Starting Grant 2024

Publicerad 2024-03-25

Kathlén Kohn är en av de fyra framstående yngre forskare som får dela på 60 miljoner genom utlysningen Swedish Foundations Starting Grant.

Kathlén Kohn, Foto: Emma Burendahl

Kathlen Kohn vid Skolan för teknikvetenskap på KTH får finansiering från Ragnar Söderbergs stiftelse för projektet “Algebraic Vision”.

Utlysningen Swedish Foundations Starting Grant, SFSG, är ett samarbete mellan sju privata forskningsfinansiärer som riktar sig till mycket framstående forskare vid svenska lärosäten. Forskarna som är behöriga att söka medel ska ha erhållit högsta betyg på sin Starting Grant-ansökan till Europeiska forskningsrådet ERC, men inte fått finansiering på grund av ERCs begränsade budget.

Beviljade ansökningar inom Swedish Foundations Grant 2024

Hon utforskar djupet i 3D-rekonstruktion genom matematik

Kathléns projekt "Algebraic vision" utforskar den komplexa världen av 3D-rekonstruktion från bilder fångade av kameror med rullande slutare (RS). Sådana kameror är den ledande tekniken inom assisterad körning men traditionella rekonstruktionsmetoder är begränsade när kameran är i rörelse, särskilt på snabbt rörliga plattformar som bilar. Genom att fördjupa sig i algebraisk geometri, skapar Kathlén en matematisk grund som är skräddarsydd för just dessa kameror. Hennes arbete banar väg för snabbare rekonstruktionsalgoritmer som överträffar noggrannheten hos metoder som förlitar sig på maskininlärning.