Till innehåll på sidan

Skolan för teknikvetenskap

Skolan för teknikvetenskap finns på KTH:s campus vid Valhallavägen, AlbaNova universitetscentrum i Roslagstull och Science For Life Laboratory i Solna. Vår verksamhet omfattar fysik, matematik och teknisk mekanik.

Forskningen på skolan är omfattande och täcker näst intill allt från grundläggande matematik till tillämpad mekanik. Vi arbetar med grundforskning såväl teoretiskt som experimentellt inom i stort sett alla områden, ofta i samarbete med internationella universitet, högskolor, forskningsinstitut och industri.

Våra institutioner 

Aktuellt 

Matematikforskare får stort anslag

Gaultier Lambert, universitetslektor i matematisk statistik, har beviljats 14 miljoner kronor från Ragnar Strömberg Foundation för ett forskningsprojekt i skärningspunkten mellan matematik och fysik. Lambert forskning handlar om komplexa system och hur vi kan förstå fysiken hos vissa material på ett bättre sätt. 

The underwater robots ready to take on society’s challenges

SMaRC (Swedish Maritime Robotics Centre), an initiative that numbers KTH among its many collaborators, unveils the potential of autonomous underwater robots to solve several of today’s societal challenges.

Read more

KTH och Alstom i samarbete för hållbar järnväg i Europa

EU satsar stort på hållbart resande. Med initiativet EU-Rail är visionen att införa ett integrerat järnvägssystem med hög kapacitet och tillförlitlighet för att minska klimatpåverkan och möta ett ökat...

Läs artikeln

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2023-06-02