Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Donera via aktieutdelning

Om du som privatperson äger aktier kan du skänka rätten till framtida utdelning till KTH.

Det gäller utdelning på såväl börsnoterade aktier som aktier i onoterade företag, till exempel fåmansföretag. Du kan välja att rikta ditt stöd genom eller direkt till ett särskilt forskningsområde som står dig varmt om hjärtat.

Värdet av de pengar du då skänker för att stödja KTH:s forskning blir större än beloppet du själv skulle ha disponerat. Normalt är skatten på utdelningar 30% på börsnoterade aktier men skänker du utdelningen till KTH går hela beloppet till det forskningsområdet du vill stödja.

Juridiska personer kan inte överlåta utdelningsrätter skattefritt.

Nedan hittar du mer praktisk information om att donera via aktieutdelning. Kontakta oss gärna för en dialog om hur du vill att ditt stöd ska stärka KTH.

Praktisk information

Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska donera och hur mycket av utdelningen du vill skänka. Detta görs genom att be din bank öppna ett VP-konto där mottagaren av avkastningen är KTH.

Viktigt är att du har gjort KTH till mottagare (rättighetshavare) av din utdelning senast en vecka före avstämningsdagen i det utdelande bolaget.

För dig som har värdepapperskonto (VP-konto)

För att kunna skänka utdelningen måste du ändra uppgift om mottagare av utdelningen ("rättighetshavaren") till KTH. Kontakta Development Office för att få blanketter och stöd kring vidare hantering.

Är du kund hos Aktieinvest (Aktiespararna), Avanza eller Nordnet kan du göra anmälan direkt på deras hemsidor.

För dig som har depå i en bank eller hos fondkommissionär

Kontakta din bank eller fondkommissionär om information för vad som gäller i ditt fall.

För dig som ska skänka utdelningsrätt på aktier i ett onoterat företag

Det utdelande företaget kan utfärda utdelningskuponger. Kupongen ger rätten till utdelningen för innevarande räkenskapsperiod. Kontakta din bank eller fondkommissionär för mer information.

Inkomstdeklarationen

Skatteverket får information från din bank om gåvan. Du kan lämna upplysningar om gåvan under särskilda upplysningar i deklarationen. Det kan vara bra att spara underlaget för överlåtelsen av utdelningsrätterna.

Är du delägare i fåmansföretag och redovisar utdelning på blankett K 10 gäller att den utdelning som lämnats i gåva får räknas med i nästa års sparade utdelningsutrymme. Det innebär att en motsvarande utdelning ett senare år blir lågbeskattad.

Frågor och svar

Får KTH besked om gåvan?

Har du dina aktier på ett VP-konto får KTH automatiskt besked om din gåva. Finns aktierna på depå hos din bank eller fondkommissionär kan det innebära att din gåva förblir anonym. Meddela oss gärna att du har skänkt en gåva så har KTH möjlighet att visa sin uppskattning. Kontaktinformation finns längre ner på sidan.

Vid överlåtelse genom gåva av utdelningsrätter i onoterade företag framgår det av gåvobrevet vem som lämnat gåvan.

Hur påverkas mina rättigheter som aktieägare?

Du minskar inte din kontrollpost eftersom du inte skänker bort några aktier.

Blir gåvan en engångsdonation?

Eftersom din donation är löpande upphör den endast om du antingen säljer de aktier vars utdelning du donerat, eller då du meddelar din bank att du vill avsluta din gåva. Kontakta Development Office för mer information och blankett.

Vid övriga frågor

Har du andra frågor om donationer via aktieutdelning, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi hjälper dig gärna.

Anna Hamilton
Anna Hamilton development officer annahami@kth.se 087909209 Profil