Till innehåll på sidan

Kurser i TN-didaktik och högskolepedagogik

Lärande i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) har kurser för förskolelärare, lärare i grundskolan, gymnasiet och högre utbildning samt doktorander.

Kurser för pedagoger och lärare

Om du har lärarexamen men saknar ämneskunskaper erbjuder KTH uppdragsutbildningar inom Lärarlyftet II och en fortbildningskurs.

Grundläggande programmering för lärare åk 7-9 (7,5 hp)  teknisk- eller matematikdidaktisk inriktning.

Teknik för lärare åk. 1-3 (7,5 hp) - SU-kurs som genomförs på KTH

Teknik för lärare åk. 4-6 (7,5 hp) - SU-kurs som genomförs på KTH

Teknik för förskolelärare och lärare t.o.m. åk. 6 (7,5 hp)

Kurser i högskolepedagogik

Kursutbud och kursinnehåll utvecklas för att följa SUHF:s nya rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Alla kurser kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Kurser i Högskolepedagogik för KTH:s anställda och doktorander

Doktorandkurser i lärande

Forskarutbildningskurser i lärande