LL112V Teknik för lärare i årskurs F-6 7,5 hp

Technology for Teachers, grade F-6

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som är ersatt av en senare utgåva.

Kursen är avsedd för lärare i åk F-6 som saknar utbildning i teknik. Kursen skall ge en överblick över de teknikområden som läroplanen nämner explicit och teknikdidaktiska kunskaper för att kunna undervisa om dessa. Det huvudsakliga innehållet handlar om mekanik, maskinelement, elsäkerhet och elektriska komponenter. Tekniska system och teknikämnenas historia i grundskolan är också viktiga teman.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (2,0 hp), P4 (5,5 hp)

 • Anmälningskod

  20095

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 29

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Helena Isaksson Persson <helenaip@kth.se>

 • Lärare

  Birgit Kempinsky Fahrman <birgitf@kth.se>

  Helena Isaksson Persson <helenaip@kth.se>

  Henni Söderberg <hennims@kth.se>

  Sandra Tibbelin <sf@kth.se>

 • Målgrupp

  Lärare i grundskolans åk 1-6 samt förskoleklass som undervisar i ämnet teknik utan att ha tillräcklig utbildning.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (2,0 hp), P2 (5,5 hp)

 • Anmälningskod

  50070

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 29

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Henni Söderberg <hennims@kth.se>

 • Lärare

  Henni Söderberg <hennims@kth.se>

HT18 för fristående studerande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P1 (2,0 hp), P2 (5,5 hp)

 • Anmälningskod

  10105

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 29

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Målgrupp

  Lärare i grundskolans åk 1-6 samt förskoleklass som undervisar i ämnet teknik utan att ha tillräcklig utbildning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

̶- redogöra för och problematisera olika sätt att se på syftet med grundskolans teknikämne, inte minst med hänsyn till genus

- redogöra för de ämneskunskaper i teknik inom områdena material, hållfasthet, mekanismer och elkomponenter som krävs för elevers lärande i teknikutvecklingsarbete i åk F-6,

- skapa skisser, manuella och digitala ritningar och modeller i eget tekniskt konstruktions- och utvecklingsarbete

- analysera vardagsföremål och tekniska system utifrån uppbyggnad och funktion, hur de utvecklats över tid samt kan bidra till hållbar utveckling

- planera, organisera och utvärdera teknikundervisning i åk F-6 i relation till styrdokument, olika elevgrupper och teknikdidaktisk forskning,

- analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling i teknik i relation till skolans styrdokument.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är avsedd för verksamma lärare i åk F-6 som saknar utbildning i teknik och teknikdidaktik. Kursen skall ge en överblick över de teknikområden som läroplanen nämner explicit och teknikdidaktiska kunskaper för att kunna undervisa om dessa. Det huvudsakliga innehållet handlar om vardagliga tekniska lösningar, mekanismer, hållfasthet, material, elektriska kopplingar, datorer och programmering samt tekniska system och hållbar utveckling. I kursen berörs även teknikutvecklingsarbete samt dokumentation med hjälp av skisser samt fysiska och digitala modeller. Innehållet behandlas genom såväl läsning av litteratur som praktiska övningar.

Kursupplägg

Kursen består av cirka 10 undervisningstillfällen (eftermiddagar). Däremellan studerar studenterna själva eller i grupp med stöd av en webbaserad lärplattform. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och studiebesök.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Lärare i någon eller några av årskurserna F-6 med erfarenhet av teknik- och/eller NO-undervisning.

Litteratur

Anges senast tre veckor före kursstart.

Delar av kurslitteraturen är på engelska.

Utrustningskrav

Dator med internetkoppling.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 5,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer och seminarier, 2,5, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Lärande

Examinator

Per Norström <perno@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.