Till innehåll på sidan

Högskolepedagogik och utbildningsutveckling

KTH är känt för kvaliteten på våra studenters utbildning och personalens kreativitet och engagemang. Högskolepedagogisk utbildningsutveckling arbetar med personal för att berika pedagogik och innovation och uppmuntrar utbyte av idéer och metoder. Högskolepedagogik (HP) har idag följande två verksamhetsgrenar.

Kompensutveckling som lärare - Högskolepedagogiska kurser (HPK)

Det högskolepedagogiska behörighetsgivande kursutbudet vid KTH utvecklas kontinuerligt för att uppfylla de nationella rekommendationerna och vara lokalt relevanta.
SUHF  (Sveriges universitets- och högskoleförbund) anger rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Samtliga grundkurser ges på engelska. Vissa fortsättningskurser ges på engelska och andra på svenska.
Vi har också workshoppar, seminarier, studiebesök och prova-på-aktiviteter.

Nätverkande för alla på KTH om utbildningsfrågor - Högskolepedagogisk utbildningsutveckling (HPU)

Vi ha olika nätverk och mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Syftet med de olika nätverken är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt.

Storträffen

Varje termin tar vi upp prioriterade frågor för KTH:s utbildning. Upplägget är främst i rundabordsformat där deltagare kan välja på flera olika teman att diskutera runt. Vicerektor för utbildning bjuder in alla ledare för utbildningen på hela KTH, såsom GA (grundutbildningsansvariga), PA (programansvariga), UA (utbildningsadministrativt ansvariga), PU (pedagogiska utvecklare), SR (studierektorer), UU (utbildningsutskottet), THS (studentkåren) samt deltagare från gemensamma verksamhetsstödet och institutionen för lärande. All intresserad personal och intresserade studenter är också välkomna.
Läs mer om Storträffar och PriU-grupper här

Programansvarigas nätverk

PA-nätverket syftar till att förtydliga PA-rollen och stimulera innovation inom pedagogisk utveckling i KTH:s cirka 140 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå.

Forskarutbildningens nätverk

Fokus är på kontinuerlig uppföljning och programanalyser. Uppslutning är främst från doktorander fokus är på utbildning, kurser och måluppfyllelse.

Studierektorsnätverket

Ett informellt nätverk där KTH:s studierektorer i grundutbildningen kan utbyta erfarenheter, diskutera gemensamma frågor och dela information.

KTH SoTL-konferens vartannat år

Huvudsyftet med denna lokala konferens är att stimulera KTH-lärare att utveckla sin undervisning och lärande genom att beforska, dokumentera och dela med sig av sina utbildningsinsatser. Vi uppmuntrar alla KTH-anställda & studenter som är intresserade av undervisning och lärande att presentera projekt, forskning eller pedagogiskt utvecklingsarbete.
​​​​​​​Läs mer om Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) vid KTH ​​​​​​​

Partnerskap och internationella nätverk

Förutom kvalitetsutvärderingar, årliga programanalyser, och utvecklingsplaner arbetar vi nationellt och internationellt med olika nätverket inom högskolepedagogik.