Till innehåll på sidan

Vetenskapens Hus

Vi möter idag 80 000 skolelever och lärare per år med huvudsyftet att inspirera och skapa intresse och kunskap i en miljö som visar naturvetenskap, teknik och matematik på riktigt. Våra aktiviteter är hands on-experiment med modern forskarutrustning inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik och erbjuds dels i laboratorier vid AlbaNova universitetscentrum, dels i Naturens Hus i Bergianska trädgården. Vetenskapens Hus är ett centrum samägt av KTH och Stockholms universitet. Organisatoriskt tillhör Vetenskapens Hus Institutionen för lärande vid Skolan för industriell teknik och management (ITM) på KTH.

Fotomontage av verksamhet på Vetenskapens Hus

Se nyhetsbrev och läs mer på vetenskapenshus.se

Skolprogram, helgkurser, lärarfortbildningar och evenemang

Våra skolprogram för elevgrupper och kurser för unga på helger och lov handleds av studenter från KTH och Stockholms universitet. Dessa ”besöksledare” verkar som förebilder för de besökande eleverna när de beskriver sin egen utbildning och berättar om livet som student. Vi arbetar både ämnesfördjupande och ämnesövergripande för att tillmötesgå olika krav i kurs- och ämnesplaner.

Vi ger även kurser för nyanlända ungdomar, handleder gymnasiearbeten och erbjuder lärarfortbildningar. Verksamheten deltar och genomför också evenemang på stan såsom på ForskarFredag och Edutainmentdag på Gröna Lund. 

Centrum samägt av KTH och SU

Vetenskapens Hus ägs av KTH och Stockholms universitet och den största externa finansiären är Stockholms stad. Verksamheten sponsras även av ett antal företag.

Enhetschef

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-06-26