Till innehåll på sidan

Vetenskapens Hus uppdrag och mål

Vetenskapens Hus vision är att utmana unga att utforska världen och arbetar för att alla unga ska få chans att upptäcka naturvetenskap, teknik och matematik för att i förlängningen bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik vid landets universitet och högskolor.

Vår vision

Vi utmanar unga att utforska världen.

Vår mission

Alla vi möter ska få chans att upptäcka hur spännande och viktigt det är med naturvetenskap, teknik och matematik.

Mål

Det övergripande målet med verksamheten Vetenskapens Hus är att öka ungas intresse för naturvetenskap och teknik. Genom att erbjuda en verksamhet med intressanta experiment och hands-on aktiviteter hoppas vi intressera både lärare och elever i grundskola och gymnasiet. I en förlängning bör verksamheten bidra till att fler unga väljer att läsa vidare inom naturvetenskap och teknik vid landets universitet och högskolor.

Läs mer på vetenskapenshus.se

Enhetschef

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-06-08