Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Läs ett språk på KTH

Språk och kommunikation erbjuder kurser och språkträning för KTH:s studenter, anställda och yrkesverksamma. Vi erbjuder även språkcaféer och tandem – KTH:s språkpartnerprogram.

Kursutbud

Chans att öva

KTH erbjuder språkcaféer i svenska och främmande språk både för studenter och anställda.
Besök ett språkcafé på KTH

Genom Språktandem kan du som jobbar eller pluggar på KTH träffa någon som har ditt valda språk som modersmål och förbättra dina färdigheter i samtal.
Tandem – KTH:s språkpartnerprogram

Så går det till

Programstudent på KTH

  1. Först gör du ett placeringstest  så att du hamnar på rätt nivå.
  2. Därefter anmäler du dig till de poänggivande kurserna under anmälningsperioderna via antagning.se. Får du problem eller är sen med din anmälan, får du hjälp av din studievägledare. Läs mer om anmälning för programstudenter

Språkcaféer och språktandem är aktiviteter där du kan utveckla dina kunskaper i samtal med andra studenter. 

Allt utbud för programstudenter

Internationell student på KTH

Är du avgiftsskyldig internationell student eller stipendiat på masternivå (eller kanske student inom Erasmus Mundus, EIT, och SAP)? Läser du på KTH första gången under höstterminen är du välkommen att läsa fyra avgiftsfria icke-poänggivande kurser. 

Masterstudier vid KTH sker på engelska, men du som är internationell masterstudent och vill lära dig svenska kan ta ett paket bestående av tre kurser. 

Vi har även ett virtuella utbyten för studenter från våra partneruniversitet i Unite! Dessa kurser kan läsas utan att du som student fysiskt befinner dig i Stockholm. För mer information, kontakta din koordinator för Unite! på ditt hemuniversitet. Alla kurser inom Unite!

Allt utbud för internationella studenter

Yrkesverksam

Många av de fristående poänggivande kurserna är öppna för alla som bor i Sverige. Hitta en fristående kurs

Vi skräddarsyr även uppdragsutbildningar för företag. Kanske behöver hela din avdelning bättra på sin ingenjörsengelska eller lära sig tyska för att kunna kommunicera med en viktig partner.

Mer om vidareutbildning

Doktorand på KTH

Prata med din handledare eller närmaste chef om du vill läsa en språkkurs. Kurserna i svenska för anställda är uppdragsutbildning, vilket betyder att kursavgiften betalas av den institution du är anställd vid. 

Det går också att som personal söka till våra vanliga poänggivande studentkurser i språk och kommunikation genom att arbetsgivaren betalar en så kallad uppdragsplats. 

Allt utbud för doktorander på KTH

Ledare på KTH

Du som är ledare på KTH kan kontakta oss så kan vi tillsammans hitta en lösning som passar just din grupp. Kanske behöver alla en svenskakurs eller utveckla sin ingenjörsengelska. Mejla language-communication@kth.se så hittar vi en lösning. 

Medarbetare på KTH 

KTH:s språkkurser är öppna för medarbetare, men programstudenter har förtur. Språkcaféer och språktandem är aktiviteter där du kan utveckla dina kunskaper i samtal med andra studenter. 

Allt utbud för medarbetare på intra.kth.se