Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Studieförberedande kurs: Studieteknik och engelska för akademiska ändamål

Denna förterminskurs, som kombinerar studieteknik och engelska för akademiska ändamål, förbereder internationella masterstudenter för studier på KTH. Genom övningar, diskussioner och andra aktiviteter får du en bättre förståelse för hur undervisningen fungerar och hur du bäst kan planera dina studier.

Behöriga kursdeltagare

 • I första hand antas a) avgiftsbetalande internationella studenter och b) stipendiater på masternivå, inklusive studenter inom ett Study Abroad Programme. För samtliga gäller att de ska vara förstagångsregistrerade hösten 2024 för att få prioritet.
 • I mån av plats antas övriga internationella studenter på masternivå som är förstagångsregistrerade hösten 2024.

Viktig information inför augusti 2024

Sommarkursen ges på KTH:s huvudcampus. Allt kursmaterial kommer att göras tillgängligt via Canvas, KTH:s lärplattform. För att gå kursen behöver du därför vara på plats i Stockholm samt ha ett KTH-konto. 

Kursen är gratis och ger inga högskolepoäng.

Kursinnehåll

Engelska

Kursen i studieteknik och engelska för akademiska ändamål hålls på engelska, med fokus på:

 • att du ska allmänt förbättra din engelska i en stöttande och språkfokuserad miljö
 • att du ska tillägna sig den språkliga bredd och de kommunikationsfärdigheter som krävs för att aktivt delta i och klara av dina studier på KTH.

Vetenskaplig kommunikation

Kursen fokuserar på att bredda dina färdigheter i att kommunicera i akademiska sammanhang. Kursen rör tre huvudområden:

 1. Textstruktur, framför allt på menings- och styckenivå 
 2. Anpassning av språk och stil till situationen (formella vs. informella texter)
 3. Ordförråd i tal och skrift i formella och informella sammanhang

Studietekniker

Du förbereds även för dina studier genom att lära dig mer om studietekniker i olika situationer, till exempel

 • akademiskt och vetenskapligt skrivande (exempelvis uppsatser, rapporter, mejl)
 • lässtrategier (översiktsläsning/detaljläsning)
 • lyssnarstrategier (för exempelvis föreläsningar)
 • muntliga presentationer
 • muntlig kommunikation vid till exempel handledning och muntliga prov
 • vetenskaplig integritet och referenshantering
 • tentamina och andra prov (typer av prov, studietekniker)
 • kamratgranskning (att ge och ta emot respons)
 • par- och grupparbeten

Kontakt

För frågor om registrering, behörighet etc., vänligen kontakta language-communication@kth.se .

För frågor om studieresultat, kursinnehåll etc., vänligen kontakta Jane Bottomley, jabo@kth.se .

För praktiska frågor kring studierna vid KTH, exempelvis försäkringar, visum, etc, vänligen kontakta info@kth.se .

Efter den här kursen

Avgiftsskyldiga studenter med eller utan stipendium som börjar sina studier vid KTH är under hösten välkomna att också läsa en introduktionskurs i svenska och svensk kultur.