Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internationella studenter

Avdelningen för språk och kommunikation på KTH ger kurser i moderna språk, kommunikation, interkulturell kompetens och akademiskt skrivande. Vi erbjuder internationella studenter kurser i svenska som främmande språk, liksom möjligheten att förbättra sin engelska i både tal och skrift under studietiden på KTH.

Svenska

Vi erbjuder kurser i svenska på olika nivåer. Våra poänggivande kurser är öppna för alla internationella studenter. Betalande masterstudenter kan även välja att utan extra avgift läsa våra icke-poänggivande kurser i svenska.

Poänggivande kurser i svenska

Kurserna “Svenska för ingenjörer” (7.5 ECTS) ges på nivåerna A1, A2, B1 och B1/B2. Under vår- och höstterminen kan studenten läsa kurserna under två perioder (25 %) med ett lektionstillfälle i veckan. Studenten kan också välja att läsa Svenska A1 och A2 under bara en period (50 %) med två lektionstillfällen i veckan. Svenska A1 ges även som distanskurs (LS140N), där onlineseminarier varvas med självstudier. Studenten har även möjlighet att läsa Svenska A1 som intensivkurs i augusti, före studieårets början. För mer information om våra olika kurser hänvisas till sidan: www.kth.se/larande/sprak/kurser/swe/poanggivande-kurser-i-svenska

Ansökan till poänggivande kurser i svenska

Inresande utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter ansöker till kurserna i svenska genom MobilityOnline, på samma sätt som till sina teknikkurser. Studenten anger anmälningskoden för vald kurs och dag och antas sedan av sin koordinator till kursen.

Dubbeldiplom- och dualmasterstudenter

För att ansöka till kurserna i svenska följer Dubbeldiplom- och Dual Mastersstudenter instruktionerna från sina internationella koordinatorer.

Övriga masterstudenter

Övriga masterstudenter anökser till kurserna i svenska via på samma sätt som till övriga kurser, via www.antagning.se .

Notera att de poänggivande kurserna i svenska kommer att räknas in i programmets 120 poäng.

Välj rätt nivå

Studenter med tidigare kunskaper i svenska som vill anmäla sig till en högre nivå än A1 ska först göra vårt placeringstest för att fastställa rätt nivå. www.kth.se/en/larande/sprak/kurser/placeringstest

Icke-poänggivande kurser i svenska

För betalande masterstudenter som på grund av poängtak inte kan välja en poänggivande kurs i svenska erbjuder vi varje hösttermin en avgiftsfri introduktionskurs i svenska språket och kulturen som inte ger några akademiska poäng. Kursen ges i form av föreläsningar och självstudier. Efter den första kursen kan studenten välja att läsa ytterligare en eller två icke-poänggivande kurser i svenska.

Övriga kategorier internationella studenter är välkomna att söka till introduktionskursen, och kommer att antas i mån av plats. Till de två följande kurserna antas endast betalande masterstudenter.

Anmälan till introduktionskursen görs genom ett webbformulär i början av höstterminen. Mer information om kursen samt en länk till anmälningsformuläret finns här:

www.kth.se/larande/sprak/utbildning/sprak/swe/icke-poanggivande-kurser-i-svenska

Engelska

Våra kurser i engelska fokuserar på specifika färdigheter, som teknisk kommunikation, vetenskapligt skrivande och retorik.

Kurserna under vår- och höstterminen är poänggivande. Undervisningen äger rum en gång i veckan i mindre grupper på KTH campus. Vi erbjuder även en onlinekurs i engelska för akademiska studier.

I början av augusti varje år ger vi en förberedande, icke-poänggivande kurs i engelska för akademiska studier. Läs mer på sidan: www.kth.se/presessionalenglish

Interkulturell kompetens

Internationella studenter kan även läsa kurser i global kompetens hos oss. Du hittar mer information här: www.kth.se/en/larande/sprak/utbildning/global-kompetens

Övriga språk

Språk och Kommunikation erbjuder även kurser i franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Språkundervisningen är färdighetsorienterad och explicit inriktad på yrkeslivet inom den tekniska sektorn och de flesta av våra kurser undervisas i blandade lärmiljöer (online-undervisning samt campus-möten) och innehåller enskilt arbete och grupparbete.  I flera av kurserna ingår möten och samarbeten med studenter på andra tekniska lärosäten, samt (virtuella) studiebesök eller föredrag.

Observera att svenska är undervisningsspråk på nivåerna A1 och A2. Läs mer om vårt utbud här: www.kth.se/larande/sprak/utbildning/sprak/las-ett-sprak-pa-kth

Kontakt

language-communication@kth.se