Till innehåll på sidan

Internationella studenter

Språk och kommunikation erbjuder internationella master- och utbytesstudenter inte bara kurser i svenska som främmande språk, utan även möjligheten att förbättra sin engelska i både tal och skrift under sin studietid här på KTH. De poänggivande kurserna är främst för utbytesstudenter, medan de icke poänggivande och avgiftsfria kurserna är främst för internationella masterstudenter.

Kurser för internationella studenter

Icke poänggivande och avgiftsfria kurser för masterstudenter

Är du avgiftsskyldig internationell student eller stipendiat på masternivå (eller kanske student inom Erasmus Mundus, EIT, och SAP)? Läser du på KTH första gången under höstterminen är du välkommen att läsa fyra avgiftsfria icke-poänggivande kurser:

Studieförberedande kurs: Studieteknik och engelska för akademiska ändamål  i augusti, före första terminen på KTH.

Masterstudier vid KTH sker på engelska, men för internationella masterstudenter som vill lära sig svenska erbjuder vi också ett paket bestående av tre kurser:

Introduktion till svenska språket och kulturen  första terminen på KTH, period 1-2.

Fortsättningskurs i svenska  andra terminen på KTH, period 3-4.

Yrkessvenska för akademiker  tredje terminen på KTH, period 3-4.

Poänggivande kurser för alla internationella studenter

De flesta utbytesstudenter vid KTH läser en eller flera kurser i svenska. 

Swedish for international students

Vi erbjuder även kurser i Engelska som fokuserar på teknikvetenskaplig kommunikation, skrivande eller retorik. Därutöver erbjuder vi kurser i flera andra språk och i interkulturell kompetens. I språkkurser på B- och C-nivå behöver du inte kunna svenska. De undervisas på målspråket och är öppna för dig.
Se alla kurser nedan.

Så går det till

Kurser i svenska

Information och anmälan till våra poänggivande kurser i svenska finner du här .
Information och anmälan till våra icke-poänggivande kurser i svenska finner du här .
Har du förkunskaper i svenska behöver du göra ett placeringstest .

Övriga poänggivande kurser 

För att söka till våra övriga kurser vänd dit till din studievägledare.
För språkkurser behöver du göra ett placeringstest  om du har förkunskaper. 

Kursutbud 

Certifikat i global kompetens

2022-09-06

Global kompetens är allt mer efterfrågat i arbetslivet och är en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. KTH-studenter behöver i sina kommande yrkesroller behärska enkla och effektiva metoder för att arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt med personlig och kulturell variation i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. För att möta dessa behov erbjuder KTH ett certifikat i global kompetens.

Fortsättningskurs i svenska

2022-12-20

Kursen startar där Introduktion till Sverige, språk och kultur slutade, men behandlar endast svenska språket. På kursen får studenten fördjupa alla sina språkfärdigheter: skriva, läsa, tala och lyssna. Efter avslutad kurs ska studenten ha uppnått nivå A2 enligt CEFR, the Common European Framework of Reference for Languages.

Franska på KTH

2022-09-16

Språkkompetens och global kompetens är framgångsfaktorer inom många yrken och en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. Franska är ett av EUs arbetsspråk samt talas på alla kontinenter, inte minst i Afrika vilket visar en mycket stark tillväxt och utvecklingspotential.
De franskkurser som erbjuds av KTH har en internationell prägel vilket underlättar det professionella utbytet, studentrörligheten, och kan främja skapandet av samarbetsprojekt i utvecklingsländer.

Interkulturell kompetens

2022-09-06

I dina framtida roller behöver du kunna förstå, kommunicera och arbeta i miljöer präglade av kulturell och social mångfald. Global kompetens efterfrågas allt mer i yrkeslivet och är en förutsättning för att arbeta framgångsrikt i vårt globala samhälle. Den här kursen hjälper dig utveckla den kompetensen.

Introduktion till svenska språket och kulturen

2022-10-06

Kursen fokuserar på svenskt vardagsliv och syftar till att ge studenten grundläggande ”överlevnadskunskap” i svenska, liksom en introduktion till Sveriges historia, kultur och moderna samhälle.

Japanska på KTH

2022-10-07

Språkkompetens och interkulturell kommunikation är två av de kompetenser som efterfrågas både i arbetslivet och i vardagssituationen. Utöver möjligheten att direkt ha kontakt med över 120 miljoner japaner ger kunskap i det japanska språket dig nyckeln till nya spännande upplevelser, både i klassrummet och i Japan.

Kinesiska på KTH

2022-09-02

Kina är en av världens mest inflytelserika stater, med en imponerande ekonomisk och teknisk utveckling. Kinesiska är inte bara världens mest talade modersmål, det är också ett allt viktigare internationellt handelsspråk och det näst största språket på Internet. KTH Språk och kommunikation erbjuder kvällskurser för studenter på fyra olika nivåer.

Kommunicera på engelska

2022-09-08

Våra kurser i kommunikation på engelska kommer att öka ditt språkliga självförtroende, visa hur du undviker misstag samt utveckla din förmåga att effektivt läsa och skriva på engelska i dina studier och i arbetslivet. Enkelt uttryckt: vårt mål är att hjälpa dig att förbättra din engelska!

Spanska på KTH

2022-09-01

De spanskkurser som erbjuds av KTH har en internationell prägel vilket underlättar det akademiska utbytet liksom möjligheter för praktik och studier i Spanien eller Latinamerika.

Språkcafé i olika språk

2023-01-17

Att gå till ett språkcafé är ett avslappnat men effektivt sätt att underhålla och förbättra din tal- och lyssningsförmåga. Det är också ett tillfälle att träffa människor från hela världen och lära sig mer om deras länder och kulturer. KTH:s språkcaféer i olika språk erbjuds från och med vecka 5 till vecka 20 på bibliotekets foajé.

Studieförberedande kurs: Studieteknik och engelska för akademiska ändamål

2022-09-01

Denna förterminskurs, som kombinerar studieteknik och engelska för akademiska ändamål, förbereder internationella masterstudenter för studier på KTH. Genom övningar, diskussioner och andra aktiviteter får du en bättre förståelse för hur undervisningen fungerar och hur du bäst kan planera dina studier.

Tandem - KTH:s språkpartnerprogram

2022-09-26

Förbättra språkkunskaperna, förbered dig inför dina utlandsstudier eller ta chansen att lära känna en person från ett annat land för att vidga dina vyer. Tandem språkpartnerprogram är ett initiativ från Språk och kommunikation riktat till alla studenter och anställda på KTH. Genom Tandem kan du träffa någon som har ditt valda språk som modersmål och därigenom förbättra dina färdigheter i främmande språk och utbyta information om studier, arbete eller intressen.

Tyska på KTH

2022-10-07

Språkkompetens och kännedom om ett lands vardag är en av framgångsfaktorerna inom många yrken och en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle.

Virtuellt utbyte för studenter inom Unite!

2022-11-09

Genom den europeiska universitetsalliansen Unite! erbjuder KTH och de andra partnerinstitutionerna kurser i språk, kommunikation och global kompetens. Kurserna ges online, tas hemifrån och är öppna för alla studenter som är registrerade på någon av Unite!s partnerinstitutioner.

Yrkessvenska för akademiker

2022-10-06