Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Icke-poänggivande kurser i svenska

Vi erbjuder flera icke-poänggivande kurser i svenska.

För studenter som p.g.a. poängtak inte har möjlighet att läsa poänggivande kurser i svenska erbjuds en introduktionskurs i svenska språket och svensk kultur under den första terminen vid KTH. Efter avklarad introduktionskurs har studenten möjlighet att fortsätta med ytterligare två kurser: Fortsättningskurs i svenska och därefter Yrkessvenska för akademiker.

Introduktion till svenska språket och kulturen (nivå 1)

Kursen ges i form av storföreläsningar. Den omfattar grundläggande strukturer och ordförråd samt vissa kunskaper i svenska realia. En avklarad introduktionskurs motsvarar nivå A1 enligt GERS.  

Mer information och anmälan

Fortsättningskurs i svenska (nivå 2) 

Kursen utvecklar och fördjupar kunskaperna och färdigheterna från introduktionskursen. Studenten utökar sitt ordförråd samt sin repertoar av grammatiska strukturer. Läsning av litterära texter på lätt svenska kan förekomma. A2 enligt GERS. Behöriga att läsa är studenter som har avklarat introduktionskursen eller motsvarande. Begränsat antal platser - avgiftsbetalande internationella studenter och stipendiater på masternivå har företräde, övriga antas i mån av plats.


Mer information och anmälan 

Yrkessvenska för akademiker (nivå 3)

Denna kurs tar studenterna till nivå B1+ enligt GERS med en tydlig inriktning på det språk och den kulturella kompetens en akademiker behöver för ett yrkesliv i Sverige. Behöriga att läsa är studenter som har avklarat nivå 2 eller motsvarande. Begränsat antal platser - avgiftsbetalande internationella studenter och stipendiater på masternivå har företräde, övriga antas i mån av plats. 

Mer information och anmälan 

FAQ för svenska

FAQ för svenska

Kontakt vid frågor 

Om du har frågor eller synpunkter vänd dig till ämnesansvarig lärare:

Mateusz Moszkowicz
Mateusz Moszkowicz
adjunkt i svenska