Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s behandling av personuppgifter via webbformulär

Genom att skicka formuläret samtycker du till att KTH behandlar och lagrar inskickade personuppgifter.

Ditt samtycke är den lagliga grunden för insamlandet av personuppgifter. Samtycket kan när som helst tas tillbaka. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av lämnade personuppgifter samt att begränsa eller invända mot behandlingen av dem. Kontakta KTH:s dataskyddsombud för hjälp med detta eller vid övriga frågor: dataskydd@kth.se .

Inskickade svar hanteras endast för ändamål kopplade till det besvarade formuläret. KTH är likställd med personuppgiftsansvarig och är förpliktigat att radera inskickade personuppgifter så fort hanteringen av dem är verkställd enligt formulärets syfte.

Eftersom KTH är en myndighet blir svar som skickas via KTH:s formulärstjänst som huvudregel allmänna handlingar som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess eller har gallrats efter uppfylld verksamhetsnytta enligt ovan.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på KTH:s behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)  som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om KTH:s behandling av personuppgifter .