Universitetsnätverk

Utöver att samarbeta med över 200 utbytes universitet världen över är KTH medlem i ett antal internationella universitetsnätverk och allianser. Dessa samarbeten utgör en plattform för internationellt utbyte för forskare och studenter, och gör det möjligt för KTH att göra inspel i beslutsfattandet kring högre utbildning.

Universitetsövergripande nätverk

CESAER

CESAER, the Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, är en sammanslutning, huvudsakligen på rektorsnivå, för samarbete i policyfrågor.

Läs mer

CLUSTER

CLUSTER, Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research, är en sammanslutning mellan tolv framstående tekniska institutioner i Europa.

Läs mer

Deans Forum

KTH är medlem i universitetsnätverket Deans Forum som förutom KTH består av University of Tokyo, MIT, University of California, Berkeley, ETH Zürich, Imperial College och IBM Watson Research Center.

Läs mer

Nordic Five Tech

Nordic Five Tech är ett nätverk mellan Nordens fem största tekniska högskolor som bland annat erbjuder ett antal gemensamma program på mastersnivå.

Läs mer

T.I.M.E.

KTH har varit med och grundat nätverket T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe), som är en sammanslutning av ca 50 framstående tekniska universitet i Europa.

Läs mer

EUA (European University Association)

Med 850 medlemmar över 47 länder, är EUA den största och mest omfattande organisation som företräder universitet i Europa. Totalt är 17 miljoner studenter är inskrivna vid EUA:s medlemsuniversitet. EUA är de europeiska universitetens röst i den politiska debatten på EU-nivå samtidigt som de företräder medlemsuniversitetens enskilda intressen.

Magalhães

Magalhães är ett universitetsnätverk som syftar till att utveckla utbytet mellan Europa och Latinamerika, främst avseende studentutbyte. Nätverket startades 2006 av Universidad Politecnica de Madrid, UPM, och KTH har deltagit sedan starten.

Nordtek

KTH deltar i nätverket Nordtek som finansieras av Nordplus. Nordtek är ett nätverk av tekniska högskolor med civilingenjörsutbildning.

Baltech

Baltech är ett nätverk för tekniska universiteten i Baltikum med målet är att utveckla utbildning och forskning utifrån regionens behov.

Skolspecifika universitetsnätverk

Nordic Academy of Architecture

KTH är medlem i Nordic Academy of Architecture, även kallad NAA, som består av 17 arkitekturskolor in Norden och Baltikum.

European Association för Architectural Education

European Association för Architectural Education

KTH är medlem i European Association för Architectural Education (EAAE).

Nordic Academy of Architecture

Till sidans topp