Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Universitetsnätverk

Utöver att samarbeta med över 200 utbytesuniversitet världen över är KTH medlem i ett antal internationella universitetsnätverk. Dessa samarbeten utgör bland annat en plattform för internationellt utbyte, utveckling av gemensamma program och ger KTH större möjligheter att påverka beslutsfattandet kring högre utbildning på en internationell nivå.

Universitetsövergripande nätverk

Baltech

Baltech är ett nätverk för tekniska universitet i Östersjöregionen som syftar till att utveckla utbildning och forskning utifrån regionella behov.

Baltech

CESAER

CESAER, the Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research, är en sammanslutning som bevakar de tekniska universitetens intressen och driver aktuella frågor på europeisk policynivå.

CESAER

CLUSTER

CLUSTER, Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research, är en sammanslutning mellan tolv framstående tekniska institutioner i Europa.

CLUSTER

Deans Forum

KTH är medlem i universitetsnätverket Deans Forum som förutom KTH består av tekniska universitet från hela världen.

Deans Forum

EUA (European University Association)

Med över 800 medlemmar över 48 länder, är EUA den största och mest omfattande organisation som företräder universitet i Europa. Totalt är 17 miljoner studenter inskrivna vid EUA:s medlemsuniversitet. EUA är de europeiska universitetens röst i den politiska debatten på EU-nivå samtidigt som de företräder medlemsuniversitetens enskilda intressen.

European University Association

Magalhães

Magalhães är ett universitetsnätverk som syftar till att utveckla utbytet mellan Europa och Latinamerika, främst avseende studentutbyte. Nätverket startades 2006 av Universidad Politecnica de Madrid, UPM, och KTH har deltagit sedan starten.

Magalhaes Network

Nordic Five Tech

Nordic Five Tech är ett nätverk mellan Nordens fem största tekniska högskolor som bland annat erbjuder ett antal gemensamma program på mastersnivå.

Nordic Five Tech

Nordtek

KTH deltar i nätverket Nordtek som finansieras av Nordplus. Nordtek är ett nätverk av tekniska högskolor med civilingenjörsutbildning.

Nordtek

Scholars at Risk

Scholars at Risk är ett internationellt nätverk av universitet och individer som arbetar för att skydda forskare och främja akademisk frihet.

Scholars at Risk

STARS

STARS står för Swedish Trans-Atlantic Researchers and Scholars. Nätverket knyter samman akademiker, entreprenörer, forskare och studenter i Nordamerika och Sverige, med medlemmar vid 65 nordamerikanska och tolv svenska högskolor.

STARS

T.I.M.E.

KTH har varit med och grundat nätverket T.I.M.E. (Top International Managers in Engineering), som är en sammanslutning av ca 50 framstående tekniska universitet i Europa.

T.I.M.E.

Unite!

Unite! (University Network for Innovation, Technology and Engineering) är ett nätverk bestående av sju framstående universitet i lika många europeiska länder. 

Unite!

Skolspecifika universitetsnätverk

European Association för Architectural Education

KTH är medlem i European Association för Architectural Education (EAAE).

European Association för Architectural Education

Nordic Baltic Academy of Architecture

KTH är medlem i Nordic Baltic Academy of Architecture, även kallad NBAA, som består av 19 arkitekturskolor in Norden och Baltikum.

Nordic Baltic Academy of Architecture