Till innehåll på sidan

Konferens: "Mission Ocean restore our Ocean and Waters"

Text: Mission restoring our ocean and waters
Publicerad 2024-03-22

Ett av de specifika målen för Unite!WIDENING-projektet är att stärka universitetens globala konkurrenskraft och internationella synlighet, främja den europeiska forskningsområdespolitiken och skapa kritisk massa inom nyckelområden som grön omställning, digitalisering och uppdragsområdena inom Horizon Europe.

Det är med anledning av detta som konferensen "Mission Ocean restore our Ocean and Waters" kommer att äga rum på Técnico i Lissabon den 22 mars.

För att identifiera de viktigaste områdena för FoUI kommer Unite!WIDENING-projektet att analysera relevanta EU-policyer och dokument, till exempel de fem uppdragen i EU Horizon 2030 (i synnerhet Mission Cities, Mission Adaptation och Mission Ocean) bland andra. Detta arbete kommer att resultera i att man identifierar styrkor och behov hos länder som expanderar i den gröna omställningen, vilket förstärks av identifieringen av områden för forskning, utveckling och innovation av intresse för gemensamma forskningsprojekt. 

EU:s Mission Ocean syftar till att skydda och återställa hälsan i våra hav och vatten genom forskning och innovation, medborgardeltagande och blå investeringar. Uppdragets nya systemiska tillvägagångssätt adresserar hav och vatten som en helhet och spelar en nyckelroll för att uppnå klimatneutralitet och naturåterhämtning. 

Läs mer och registrera dig för konferensen på Unite!:s webbplats  (på engelska)

Innehållsansvarig:Kjell Carli
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2024-03-22