Till innehåll på sidan

Om KTH Vattencentrum

KTH Vattencentum (WaterCentre@KTH) är en plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centrumet startade i februari 2017 med finansiering från KTH i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute SEI. Centrumet ser fram emot utmaningsdrivet samarbete med många fler organisationer inom vattenområdet de kommande åren.

Världen står inför många utmaningar för att nå ett hållbart samhälle. En klok hantering av det livsviktiga vattnet är nödvändigt för att möta många av dem. Vatten är också en fråga som skär tvärs igenom sektorer: energi, byggande, transporter, matförsörjning, för att nämna några. Hur kan människor samverka bättre över gränser och undvika att fastna i silotänkande? Kan mer effektiva former för forskningen utvecklas så den hjälper till att möta utmaningarna i Sverige och globalt? Vi på KTH tror att detta är nödvändigt, önskvärt och möjligt.

Välkommen att läsa mer på den engelskspråkiga versionen av denna webbplats   eller kontakta KTH Vattencentrum på watercentre@kth.se .

Foto: Timeastor
Innehållsansvarig:watercentre@kth.se
Tillhör: KTH Vattencentrum
Senast ändrad: 2019-05-15