DD101N Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande 3,0 hp

Preparation Course in Programming and Computer Science

Ger grundläggande kunskaper om datorhandhavande, och programmering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

  A
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT16 Vecka 9-12 för fristående studerande

 • Perioder

  VT16 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  20042

 • Kursen startar

  2016-02-29

 • Kursen slutar

  2016 vecka: 12

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  1 - 999

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

VT16 Vecka 19-22 för fristående studerande

 • Perioder

  VT16 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  20043

 • Kursen startar

  2016-05-09

 • Kursen slutar

  2016 vecka: 22

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  1 - 999

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

VT16 Vecka 3-6 för fristående studerande

 • Perioder

  VT16 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  20044

 • Kursen startar

  2016-01-19

 • Kursen slutar

  2016 vecka: 6

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  1 - 999

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

VT16 Vecka 14-17 för fristående studerande

 • Perioder

  VT16 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  20045

 • Kursen startar

  2016-04-04

 • Kursen slutar

  2016 vecka: 17

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  1 - 999

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

VT16 Vecka 24-27 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  VT16

 • Anmälningskod

  45014

 • Kursen startar

  2016-06-13

 • Kursen slutar

  2016 vecka: 27

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  10 - 300

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT16 Vecka 28-31 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT16

 • Anmälningskod

  40035

 • Kursen startar

  2016-07-11

 • Kursen slutar

  2016 vecka: 31

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  10 - 999

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT16 Vecka 41-44 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT16 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  10010

 • Kursen startar

  2016-10-10

 • Kursen slutar

  2016 vecka: 44

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  1 - 999

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT16 Vecka 46-49 för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT16 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  10009

 • Kursen startar

  2016-11-14

 • Kursen slutar

  2016 vecka: 49

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  1 - 999

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter (ob1@kth.se)

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT15 Vecka 46-49 för fristående studerande

 • Perioder

  HT15 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  10020

 • Kursen startar

  2015-11-09

 • Kursen slutar

  2015 vecka: 49

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  1 - 999

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter (ob1@kth.se)

Lärandemål

Kursens mål är att ge

 • grundläggande kunskaper om datorhandhavande, och programmering

för att studenterna ska

 • få en gemensam och god grund i datoranvändning och programmering inför civilingenjörsutbildning/högskoleingenjörsutbildning på högskolan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Datorhandhavande: en systematisk genomgång av begreppen filer, kataloger, genvägar (länkar), hantering av filer och kataloger.

Programmering: variabel, datatyp, styrstrukturer, funktioner och listor.

Kursupplägg

Kursen ges som distanskurs.

Behörighet

För fristående studerande:

 • Grundläggande behörighet samt Matematik C / Matematik 3b / Matematik 3c.

Från och med sommarterminen 2014 är behörighetskraven sänkta till följande: Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Datorhandhavande (kan använda mus, tangentbord, webbläsare)

Litteratur

Meddelas minst 4 veckor innan kursstart på kursens hemsida.

Utrustningskrav

Dator med webbläsare och internetaccess.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,8, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 0,8, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 0,7, betygsskala: P, F
 • LAB4 - Laborationer, 0,7, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Laborationsuppgifter (LAB1-4; 0.75 hp vardera).

Ges av

CSC/Datalogi

Kontaktperson

RCN, e-post: info@rcn.kth.se

Examinator

Mårten Björkman <celle@kth.se>

Olof Bälter <ob1@kth.se>

Övrig information

Observera att denna kurs inte får räknas in i examen.

Påbyggnad

Grundkurser i datalogi, framför allt DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering, DD1310, DD1311 Programmeringsteknik, DD1340 Introduktion till datalogi, DD1342 Programkonstruktion, DD1343 Datalogi och DD100N Programmeringsteknik.

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med VT10.
Examinationsinformation giltig från och med HT07.