DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp

Advanced Graphics and Interaction

En avancerad kurs i datalogi med inriktning på avancerad datorgrafik och interaktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Kursnivå (A-D)

  D
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT16 SAP för fristående studerande - Till anmälan

 • Perioder

  HT16 P1 (3,0 hp), P2 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50008

 • Kursen startar

  2016 vecka: 36

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 3

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

  16 (preliminärt)

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Fristående kurs studenter från SAP-program.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT16 agi16 för programstuderande

HT15 agi15 för programstuderande

Lärandemål

Ni ska efter kursen kunna

 • förklara begrepp och använda metoder inom ett antal områden såsom lokala och globala belysningsmodeller, textureringstekniker, perceptuella aspekter på datorgrafik och virtuella miljöer,
 • använda en modellerare av typ Maya för att bygga 3D-objekt med egen medvetet gjord skissad förlaga, samt att bearbeta polygoner och texturer,
 • använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att ta in objekt från en modellerare och sedan förse scenen med specialeffekter av typ speglingar,
 • skriva en översiktsartikel inom något delområde av datorgrafik genom att leta rätt på och läsa artiklar från källor av typ SIGGRAPH-konferensen,
 • förklara och värdera artiklar inom delområdet,
 • bygga någon enkel fördjupningstillämpning inom något eget valt delområde av datorgrafik, såsom ray tracing, radiosity, animering, specialaffekter av typ partikelsystem/rök, jämförelser av programvaror, programmering av hårdvara för grafik etc.,
 • självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion,
 • delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion.

Kursens huvudsakliga innehåll

Animering: Olika metoder för att beskriva animering, objektorientering och begränsningar (constraints) för animering, verktyg för att bygga animering. Successiva övergångar mellan bilder (morphing).

Rendering: Texturavbildning, olika metoder och principer för att skapa fotorealistiska bilder, såsom strålföljning, strålningsmetoden (radiosity), fotonavbildning och fraktala metoder.

3D-interaktion, virtuell verklighet (VR) och visualisering: Olika modeller för 3D-interaktion, utrustning för 3D och VR, möjligheter och begränsningar med VR, metoder och verktyg. Visualisering.

Multimodala gränssnitt: Flera samtidiga moder vid interaktion, ljudgränssnitt, haptik.

Perception: det mänskliga synsystemet, färg, perceptionsanpassad grafik

Laborationer: VR, haptik, animering, rendering. Fördjupningsuppgift efter eget val.´

Dessutom fördjupning inom eget valt område inom datorgrafik.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs minst två års studier inom medieteknik, datavetenskap, informationsteknik eller motsvarande samt kurserna DD1337 Programmeringsteknik och DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För KTH-studerande: motsvarande kursen DH2323 Datorgrafik med interaktion.

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan senast 4 veckor före kursstart. Föregående läsår användes A. Watt: 3D Computer graphics samt material producerat vid institutionen.

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENB - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENC - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Kontaktperson

Mario Romero, e-post: marior@kth.se

Examinator

Mario Romero Vega <marior@kth.se>

Påbyggnad

DH2650 Datorspelsdesign

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT15.
Examinationsinformation giltig från och med HT07.