Årskurs 1

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (TMBIM), Utbildningsplan för kull HT16

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs 1.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret HT16/VT17. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser. Rekommenderade kurser kan ställas in på grund av för få studenter.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2440 Bioinformatik och biostatistik 7,0 7,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
BB2470 Genetik och genomik 10,0 5,0 5,0
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för studenter som antagits från CTKEM
7,5 7,5
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter som antagits från CTKEM
60029 9,0 9,0
BB2160 Strukturbiologi 60034 7,5 7,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60234 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 7,5
BB2280 Molekylär modellering 7,5 7,5
BB2445 Immunsystemet vid hälsa och sjukdom 6,0 6,0
DD2404 Tillämpad bioinformatik 7,5 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 9,0
BB2330 Växtbioteknik 60035 7,5 7,5
BB1000 Programmering i Python 60274 7,5 7,5
BB2460 Biokatalys 60036 7,5 7,5
BB2530 Mikro och nanoteknologier inom bioteknologi 60028 6,0 6,0
ME2824 Från forskning till företagande 60754 7,5 7,5