Sen anmälan

Sista anmälningsdag har passerat men du kan fortfarande göra en sen anmälan till program.

Mer om sen anmälan
Program öppna för sen anmälan
 

NYHETER

MIT-professor får KTH:s stora pris

Fysikern och kosmologen Max Tegmark  får KTH:s stora pris 2015.

En vanlig dag på jobbet – hur ser den ut om 20 år? Fem KTH-forskare siar utifrån sin expertis om framtidens arbetsliv.

NYHETER

Storsatsning på transportinfrastruktur

Nu står det klart att KTH får ansvaret för att koordinera det strategiska innovationsprogrammet Infrasweden2030.

NYHETER

Smarta elnät i stadsmiljö

KTH-forskaren Anders Nilsson ska i ett fyra år långt forskningsprojekt studera hur de boende använder den nya tekniken i smarta lägenheter i praktiken.

KTH-kalendern

Till sidans topp