Är du ny på KTH?

Här finns viktig information om inskrivning, kontaktuppgifter med mera. Du hittar även tips på hur du kan förbereda dig inför start.

ALUMNI

Årets Alumn 2014

Utmärkelsen Årets Alumn 2014 tilldelas lantmätaren och politikern Regina Kevius för att hon inspirerar teknologer att välja en alternativ bana i politiken och offentlig sektor.

Hon håller föredraget Varför behövs ingenjörer i politiken?  4 oktober under  KTH:s alumnvecka.

NYHETER

Utvärdering av Hammarby Sjöstads miljöprofilering

Forskningsresultat från KTH visar att man i planeringen av den nya stadsdelen Hammarby Sjöstad lyckades lyfta integreringen av miljöarbetet till en ny nivå men man kunde nått längre.

Oklarheter kring roller i sociala medier

Vissa studenter känner osäkerhet och tvivel när deras lärare använder Facebook som en kommunikationskanal.

KTH-kalendern

Peter Gudmundson

Rektors veckobrev

Peter Gudmundson skriver om frågor som berör KTH.

Tack för ditt stöd!

KTH Opportunities Fund har tagit emot gåvor från över 190 alumner och KTH-vänner.