Är du ny på KTH?

Här finns viktig information om inskrivning, kontaktuppgifter med mera. Du hittar även tips på hur du kan förbereda dig inför start.

Tacka ja till ditt antagningsbesked senast 31 juli

För att behålla din studieplats måste du tacka ja senast den 31 juli. I ditt antagningsbesked hittar du all information du behöver.

NYHETER

Gula linjen - förslag på ny tunnelbanelinje

KTH-studenten Emeric Djoko har i sitt examensarbete på masternivå undersökt de möjligheter och utmaningar som finns med en ny tunnelbanesträckning i Stockholm.

KTH-kalendern

Månadens alumn

Eliza Kücükaslan har bevisat att en bra affär kan komplettera biståndet.

Tack för ditt stöd!

KTH Opportunities Fund har tagit emot gåvor från över 190 alumner och KTH-vänner.

Peter Gudmundson

Rektors veckobrev

Peter Gudmundson skriver om frågor som berör KTH.