Registrera dig i vårt företagsnätverk!

Vi håller dig uppdaterad om vad som händer på KTH via vårt nyhetsbrev och ser till att du blir inbjuden till intressanta event och aktiviteter på KTH. Registrera dig i vårt nätverk!

KLOSS - Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan

Projektet KLOSS startades av nio lärosäten 2013. Syftet var att skapa förutsättningar för svenska lärosäten att förstärka sin förmåga att arbeta strategiskt med samverkan med det omgivande samhället.

Den 9 november 2015 avslutades projektet med en slutkonferens anordnad av KTH.

Förädla framtiden

Tillsammans med näringslivet gör KTH nu en kraftansträngning för att öka den privata externa finansieringen. Syftet är att genom långsiktig och hållbar forskning inom strategiskt viktiga områden stärka Sveriges näringsliv och konkurrenskraft.

Adjungerade professorer på tapeten

Utan innovationer stannar Sverige – men vem leder arbetet?

Magnus Karlsson, adjungerad professor i Innovation management, har tillsammans med Mats Magnusson, professor i integrerad produktutveckling och Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer skrivit en debattartikel i Ny Teknik om hur förutsättningarna för innovation radikalt har ändrats.

Jonas Runberger kopplar ihop forskning och företag

Jonas Runberger, adjungerad professor i arkitektur med inriktning mot tillämpad digital gestaltning i arkitekturpraktiken jobbar med nätverket InnoChain som kopplar ihop forskningsinstitutioner med arkitektföretag, mjukvaruutvecklare och materialtillverkare från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Schweiz och Österrike.

Vill du veta mer om adjungerade professorer?

Att personer rör sig mellan KTH och omvärlden, är ett viktigt inslag i KTH-modellen för samverkan. Specialister verksamma inom forskning och utbildning bidrar utöver sin kunskap med nya värdefulla kontaktytor. För sina huvudarbetsgivare utgör de en viktig resurs för att öka organisationens kontakt med forskningsfronten

Christer Norström, adjungerad professor i Datavetenskap har valts in som ledamot i IVAs avdelning för Informationsteknik. Läs mer på IVA:s hemsida www.iva.se/nyheter/tom-johnstone-och-tio-andra-invalda-i-IVA/

Aktuellt inom samverkan

KONTAKT

Har du en allmän förfrågan om samarbete med KTH och hur du kan utvecklas med oss?

Tillgänglig infrastruktur

Tillgängliga resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

KTH Exjobbportal

Stöd KTH

KTH Opportuniteis Fund - Investera i KTH:s studenter och unga forskartalanger

Förädla Framtiden - Investera i KTH:s forskning

Till sidans topp