Aktuellt

AIMday Big Data

Den 16 juni samlas företag och forskare på KTH för att prata om framtidens Big Data. Det här är ett unikt tillfälle för forskare och företrädare för näringslivet för att knyta kontakter och utbyta kunskap med anknytning till Big Data. Fram till den 4 april kan företag inkomma med frågeställningar.

Nyheter

KLOSS ökar kunskapen om samverkan

KTH och åtta andra lärosäten har gått samman i ett projekt för att öka kunskapen kring strategisk samverkan. Målet är att hitta och implementera arbetsformer, verktyg och modeller som stärker Sverige som kunskaps- och näringslivsnation.

Nyheter

Nytt strategiskt partnerskap med Sandvik

KTH och Sandvik fördjupar och breddar sitt samarbete genom ett avtal om strategiskt partnerskap. Syftet är att uppnå stärkt innovationsförmåga samt stärka talang- och kompetensförsörjning inom ett brett fält av verksamhetsområden.

Läs mer om samarbetet

Läs mer om KTH:s strategiska partnerskapsprogram

Samling kring strategisk samverkan

KTH har sedan 2011 byggt upp ett strategiskt partnerskapsprogram som bygger på långsiktig samverkan med ett antal utvalda partners. Att programmet leder till hållbara och öppna relationer med företag och samhälle var tydligt under den första träffen mellan dagens sju partnerorganisationer.

Aktuellt inom samverkan

KONTAKT

Har du en allmän förfrågan om samarbete med KTH och hur du kan utvecklas med oss?

KTH-modellen för samverkan

Vi arbetar utifrån en beprövad modell för samverkan som bland annat innehåller partnerskap och personutbyten.

Tillgänglig infrastruktur

Tillgängliga resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

KTH Exjobbportal

Investera i KTH