Konferens om strategisk samverkan gav resultat

Hur kan vi skapa ett positivt klimat för samverkan och undanröja hinder för att genomföra det? Hur kan vi upprätta strukturerade relationer mellan olika delar av lärosätet och partners utanför akademin? Det är bland annat dessa frågeställningar som diskuterades den 22 oktober när projektet KLOSS bjöd in sektorn till en konferens.

KTH och Scania i samarbete om framtidens transportsystem

KTH och Scania inleder ett samarbete om ett nytt forskningscentrum på KTH för framtidens transportsystem, Integrated Transport Research Lab. Här ska teknik som autonoma bussar, elvägar och bättre system för att undvika bilköer utvecklas och testas.

KTH:s 10:e kvinnliga adjungerade professor

För tre år sedan tillsattes den första kvinnliga adjungerade professorn på KTH. I maj 2014 blev de tio stycken då Kristina Groth tillsattes som adjungerad professor i människa och datorinteraktion inom sjukvården.

KTH och Stockholm stad i strategiskt samarbete

KTH och Stockholm stad ingår nu ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt bredda och utveckla sitt samarbete för framtiden. Genom den gemensamma avsiktsförklaringen stärks också Stockholmsregionens innovationskraft.

Läs mer om samarbetet

Läs mer om KTH:s strategiska partnerskapsprogram

Aktuellt inom samverkan

KONTAKT

Har du en allmän förfrågan om samarbete med KTH och hur du kan utvecklas med oss?

KTH-modellen för samverkan

Vi arbetar utifrån en beprövad modell för samverkan som bland annat innehåller partnerskap och personutbyten.

Tillgänglig infrastruktur

Tillgängliga resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

KTH Exjobbportal

Investera i våra forskare och studenter