KTH Exjobbportal

Välkommen till KTH:s portal för förmedling av studentuppdrag under studietiden. Här annonseras exjobb, projektuppgifter, internships (praktikplatser), trainee-jobb och säsongs- och extraarbeten.

Det är kostnadsfritt att annonsera i Exjobbportalen. Kvalificerade heltidstjänster annonseras  i KTH Alumni Community i samarbete med Career Builder. 

Sök bland färdiga exjobb

I KTH:s publikationsdatabas DiVA kan du söka fram exjobb/studentuppsatser utförda av våra studenter.

Till DiVA

Checklistor

Under länken nedan kan du ladda ned Kunskapslotsens checklistor för företagare, akademisk handledare resp student samt foldern "Utveckla ditt företag - samverka med akademin".

Verktyg för samverkan

Tips på litteratur!

En bra bok för student och handledare skriven av de tre civilingenjörerna Martin Höst, Björn Regnell och Per Runeson är "Att genomföra examensarbete", Studentlitteratur, 2009.

Till sidans topp