Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället.

Övriga webbplatser

Det händer på KTH

Disputationer, seminarier, föreläsningar med mera.