Att jobba på KTH

KTH är ett universitet där människor med olika bakgrund och erfarenheter verkar med gemensamt syfte att förvalta, förnya och förmedla kunskap. På KTH tillämpas ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och studiemiljö.

KTH Campus

KTH grundades 1827 och är sedan 1917 beläget i vackra och numera kulturminnesmärkta byggnader på Norra Djurgården i centrala Stockholm. Verksamhet är också förlagd till Roslagstull, Kista, Haninge, Södertälje och Flemingsberg.

Totalt finns vid KTH 13 400 studenter på grundnivå och avancerad nivå och nästan 1900 forskarstuderande. KTH har 4900 anställda.

Läs mer om KTH

studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors studentAmbassadors