Att jobba på KTH

KTH är ett universitet där människor med olika bakgrund och erfarenheter verkar med gemensamt syfte att förvalta, förnya och förmedla kunskap. På KTH tillämpas ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och studiemiljö.

KTH Campus

KTH grundades 1827 och är sedan 1917 beläget i vackra och numera kulturminnesmärkta byggnader på Norra Djurgården i centrala Stockholm. Verksamhet är också förlagd till Roslagstull, Kista, Haninge, Södertälje och Flemingsberg.

Totalt verkar vid KTH drygt 13 000 helårsstuderande på grund- och avancerad nivå, över 1 700 aktiva forskarstuderande samt drygt 4 600 anställda.

Läs mer om KTH

Lediga tjänster