FORSKNING PÅ DJUPET

Energiskog till havs

I projektet Seafarm omvandlas alger till miljövänlig mat, medicin, plast och energi. Forskare räknar med att havsbotten i framtiden blir industrimark för fisk- mussel- och algodling, och vilda alger plockas redan nu ur havet för att bli biogas.
– Det är blå tillväxt och havet som gäller i hela världen just nu, säger KTH-forskare Fredrik Gröndahl som leder Seafarm-projektet.

Alla i mötet får sina röster hörda

Mentimeter – mobilfunktionen som ger alla mötesdeltagare chans att komma till tals – har nu använts vid miljontals möten världen över.
– Vi satt igenom så fruktansvärt mycket tråkiga möten och trista föreläsningar, vi var trötta på det, säger elektroingenjör Johnny Warström, vd och medgrundare till Mentimeter AB.

FORSKNING PÅ DJUPET

Spårtrafikens come-back

Redan i höst planeras en tätare tågtrafik på Sveriges hårt belastade och på många ställen dåligt underhållna rälsar. Förutom SJ kommer ytterligare två tågbolag att trafikera sträckan mellan Stockholm och Göteborg. Men hur är det med säkerheten? Och kan man lita på tidtabellerna? Vi frågar professor Sebastian Stichel, föreståndare för Järnvägsgruppen på KTH.

Forskningsplattformar

KTH:s plattformar har skapats för att tillsammans med externa samarbetspartners och andra intressenter utveckla denna typ av forskningssamarbeten inom fem nyckelområden; energi, informations- och kommunikationsteknologi, material, medicinsk och biomedicinsk teknik och transport.

Samverkan med KTH

KTH Research office arbetar med att skapa kontakter med externa parter som vill samverka med KTH i forskning. Vi arbetar också med interna strategiska forskningsfrågor och med stöd till KTH:s forskare i framförallt forskningsfinansieringsfrågor.

Kalender