FORSKNING PÅ DJUPET

Är hållbar livsstil ett realistiskt mål?

Om Sverige ska uppnå en hållbar energianvändning ska vi i samhället bland annat bereda oss på att sluta flyga, sluta äta kött och sluta pendla. Det menar miljöprofessor Mattias Höjer, som forskat kring hur livet i framtidens miljövänliga storstad kan komma att se ut.

FORSKNING PÅ DJUPET

Energiskog till havs

I projektet Seafarm omvandlas alger till miljövänlig mat, medicin, plast och energi. Forskare räknar med att havsbotten i framtiden blir industrimark för fisk- mussel- och algodling, och vilda alger plockas redan nu ur havet för att bli biogas.
– Det är blå tillväxt och havet som gäller i hela världen just nu, säger KTH-forskare Fredrik Gröndahl som leder Seafarm-projektet.

Alla i mötet får sina röster hörda

Mentimeter – mobilfunktionen som ger alla mötesdeltagare chans att komma till tals – har nu använts vid miljontals möten världen över.
– Vi satt igenom så fruktansvärt mycket tråkiga möten och trista föreläsningar, vi var trötta på det, säger elektroingenjör Johnny Warström, vd och medgrundare till Mentimeter AB.

Forskningsplattformar

KTH:s plattformar har skapats för att tillsammans med externa samarbetspartners och andra intressenter utveckla denna typ av forskningssamarbeten inom fem nyckelområden; energi, informations- och kommunikationsteknologi, material, medicinsk och biomedicinsk teknik och transport.

Samverkan med KTH

KTH Research office arbetar med att skapa kontakter med externa parter som vill samverka med KTH i forskning. Vi arbetar också med interna strategiska forskningsfrågor och med stöd till KTH:s forskare i framförallt forskningsfinansieringsfrågor.

Kalender