”En illa fungerande bostadmarknad gör Sverige sårbart”

Alltför få bostäder på marknaden och allt fler överbelånade hushåll. Så har situationen sett ut i Sverige de senaste åren. Nu efterlyser ekonomiforskare Cecilia Hermansson politiska åtgärder för att stabilisera läget i svensk ekonomi innan landet drabbas av ekonomisk kris.

FORSKNING PÅ DJUPET

”Världen behöver bättre ledarskap”

Vilka är de värsta egenskaper en chef kan ha? Hur gör ledare som lyckas i sitt uppdrag? Är alla goda chefer födda med vissa ledaregenskaper? Gregg Vanourek, författare och KTH-forskare i entreprenörskap, reder ut begreppen och slår hål på myter kring ledarrollen.

Nytt material ger unika högtalare

Tunna, välljudande och miljövänliga. I högtalarna som utvecklas på KTH använder forskarna ett nytt material baserat på trämassa. Det öppnar upp för nyskapande teknik inom bland annat akustiska tillämpningar. I framtiden kan materialet även komma att användas som stötdämpning för tåg och bilar.

Forskningsplattformar

KTH:s plattformar har skapats för att tillsammans med externa samarbetspartners och andra intressenter utveckla denna typ av forskningssamarbeten inom fem nyckelområden; energi, informations- och kommunikationsteknologi, material, medicinsk och biomedicinsk teknik och transport.

Samverkan med KTH

KTH Research office arbetar med att skapa kontakter med externa parter som vill samverka med KTH i forskning. Vi arbetar också med interna strategiska forskningsfrågor och med stöd till KTH:s forskare i framförallt forskningsfinansieringsfrågor.

Kalender