European Institute of Innovation and Technology, EIT

KTH tillhör fyra av fem konsortier inom det prestigefyllda EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT) som ska göra Europa till global ledare för innovationer. KTH medverkar inom informations- och kommunikationsteknologi (KIC EIT Digital), energi (KIC InnoEnergy), råmaterial (KIC EIT Raw Materials) och hälsosamt liv och aktivit åldrande (KIC EIT Health), konsortier som valdes i hård konkurrens. I konsortierna ingår forskningsinstitut, stora teknikföretag och flera av de ledande tekniska universiteten i Europa.

EIT Digital är inriktat mot mjukvara och IT-tjänster. Konsortiets huvudnoder är Stockholm, Berlin, Eindhoven, Helsingfors och Paris. Den svenska noden, i vilken KTH deltar tillsammans med forskningsinstitutet SICS, Ericsson och TeliaSonera, ansvarar för utbildningsfrågor och för området mobil kommunikation. Inom EIT Digital kommer KTH att skapa en rad aktiviteter i Kista. Tillsammans med bland andra STING och Electrum-stiftelsen ska projekt drivas som integrerar utbildning, forskning och innovation för att stärka det lokala innovationssystemet.

EIT Digital

Inom KIC InnoEnergy ansvarar Sverige genom KTH och Uppsala universitet för områdena smarta elnät och elektrisk energilagring i ett samarbete med ABB och Vattenfall. I konsortiet ingår även noderna Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven/Leuven, Barcelona och Krakow. Inom ”KIC InnoEnergy” kommer KTH att tillsammans med Uppsala universitet bygga upp ett innovationscentrum inom miljöteknik och hållbara energilösningar med aktivteter på båda universitetens campus.

KIC InnoEnergy

KIC EIT Health tar avstamp i de demografiska förändringarna som sker i Europa. Tanken är att accelerera entreprenörskap och innovationer inom en hälsosam livsstil och ett aktivt åldrande.

KIC EIT Health

KIC EIT Raw Materials arbetar för att råmaterial ska utvecklas till ett styrkeområde för Europa. Genom öka innovationer och entreprenörskap inom europeiskt råmaterial ska konkurrenskraft, tillväxt och attraktivitet öka.

KIC EIT Raw Materials

Till sidans topp