European Institute of Innovation and Technology, EIT

KTH tillhör två av tre konsortier inom det prestigefyllda EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT) som ska göra Europa till global ledare för innovationer. KTH medverkar inom informations- och kommunikationsteknologi (EIT ICT Labs) och energi (KIC InnoEnergy), konsortier som valdes i hård konkurrens. I konsortierna ingår forskningsinstitut, stora teknikföretag och flera av de ledande tekniska universiteten i Europa. Projekten startade i januari 2010.

EIT ICT Labs är inriktat mot mjukvara och IT-tjänster. Konsortiets huvudnoder är Stockholm, Berlin, Eindhoven, Helsingfors och Paris. Den svenska noden, i vilken KTH deltar tillsammans med forskningsinstitutet SICS, Ericsson och TeliaSonera, ansvarar för utbildningsfrågor och för området mobil kommunikation. Inom EIT ICT Labs kommer KTH att skapa en rad aktiviteter i Kista. Tillsammans med bland andra STING och Electrum-stiftelsen ska projekt drivas som integrerar utbildning, forskning och innovation för att stärka det lokala innovationssystemet.

EIT ICT Labs

Inom KIC InnoEnergy ansvarar Sverige genom KTH och Uppsala universitet för områdena smarta elnät och elektrisk energilagring i ett samarbete med ABB och Vattenfall. I konsortiet ingår även noderna Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven/Leuven, Barcelona och Krakow. Inom ”KIC InnoEnergy” kommer KTH att tillsammans med Uppsala universitet bygga upp ett innovationscentrum inom miljöteknik och hållbara energilösningar med aktivteter på båda universitetens campus.

KIC InnoEnergy

Till sidans topp