Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Välkommen finansiering för förebyggande av blodproppar

Gruppbild på involverade parter i det nya projektet.
KTH-forskare och projektledare Saul Rodriguez (vänster) tillsammans med kollegor i det nya projektet. Från vänster till höger: Saul Rodriguez (KTH) Johanna Flodin (Muscle Matrix Support AB - MSS), Paul Ackermann (MMS), Malin Otter (KTH - exjobbare vid MMS), Robin Juthberg (MMS), Nelida Aliaga (MMS), Jafeth Lizana (MMS), Bashar Jamal Pati (KTH - exjobbare vid MMS).
Publicerad 2023-11-08

Vinnova beviljar 4 MSEK för utveckling av nästa generations förebyggande av venös tromboembolism.

Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har tillsammans med industripartners beviljats 4 miljoner kronor för att skapa en bärbar sjukvårdsutrustning som hjälper till att stoppa blodproppar. Den bärbara enheten kommer att bidra till att förbättra blodcirkulationen hos personer som har svårighet med rörighet och aktivitet (immobilisering).
 
Forskare vid avdelningen för elektronik och inbyggda system och industripartnerna Muscle Matrix Support AB och Roder (Roderinno AB) kommer att utveckla ett miniatyriserat system för förebyggande av venös tromboembolism (VTE) baserat på neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES) och avancerad mikroelektronik.
 
Personer med någon grad av immobilisering eller inaktivitet har en ökad risk att utveckla blodproppar i sina vener, vilket kan vara livshotande om effektiva förebyggande åtgärder inte finns på plats. Inaktivitet i befolkningen anses nu vara ett problem på linje med rökning och enligt Världshälsoorganisationen beräknas fysisk inaktivitet komma orsaka 500 miljoner fall av icke-smittsamma sjukdomar fram till 2030. Detta kommer att medföra en genomsnittlig sjukvårdskostnad på 27 miljarder dollar per år.
 
Det 2-åriga projektet ingår i det innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
 
I utlysningen inkom 34 projektansökningar som konkurrerade om en finansiering på totalt 28 miljoner kronor.

KTH:S projekt fick höga poäng på Vinnovas krav på potential, genomförbarhet och konstellation.
 
- Detta projekt förverkligar den fantastiska möjligheten att slå samman Roder, ett ledande företag inom innovation och hållbara satsningar, Muscle Matrix Support AB, ett Karolinska spin-off företag med banbrytande patenterad medicinsk instrumentteknik, och en ledande forskargrupp inom mikroelektronik vid KTH. Vi tror att synergin mellan dessa aktörer har potential att ge kliniskt viktiga resultat för samhället genom att dramatiskt förbättra hur VTE-prevention görs, säger Saul Rodriguez , projekledare vid KTH.

 Text: Sturle Hauge Simonsen

Relaterade nyheter

Gruppbild på involverade parter i det nya projektet.
KTH-forskare och projektledare Saul Rodriguez (vänster) tillsammans med kollegor i det nya projektet. Från vänster till höger: Saul Rodriguez (KTH) Johanna Flodin (Muscle Matrix Support AB - MSS), Paul Ackermann (MMS), Malin Otter (KTH - exjobbare vid MMS), Robin Juthberg (MMS), Nelida Aliaga (MMS), Jafeth Lizana (MMS), Bashar Jamal Pati (KTH - exjobbare vid MMS).

Välkommen finansiering för förebyggande av blodproppar

Vinnova beviljar 4 MSEK för utveckling av nästa generations förebyggande av venös tromboembolism.

Läs artikeln

Snabb kommunikation med spinntronik är möjlig visar modeller

Ett steg närmare en bättre och snabbare kommunikation i 5G och 6G har tagits. Nu ska Ericsson och KTH utvärdera tekniken under två år och förhoppningen är att närma sig en prototyp som kan användas om...

Läs artikeln
Ana Rusu

Från implanterbara medicinska sensorer till spintronikbaserade system

När nya medicinska sensorer ska placeras inuti kroppen så krävs nya sätt att ge dem energi. Ana Rusus grupp utvecklar smarta och energieffektiva integrerade kretsar och system för livslång användning ...

Läs artikeln