Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Snabb kommunikation med spinntronik är möjlig visar modeller

Publicerad 2023-06-20

Ett steg närmare en bättre och snabbare kommunikation i 5G och 6G har tagits. Nu ska Ericsson och KTH utvärdera tekniken under två år och förhoppningen är att närma sig en prototyp som kan användas om bara några år.

– Elektronikbranschen står inför ett paradigmskifte. Den teknik som används idag kommer inte räcka till om fem år och något måste komma in och ersätta den tekniken, berättar Gunnar Malm, professor i Integrerade komponenter och kretsar.

Projektet som heter ” Fundamentala Fluktuationer i Spinntronik” har KTH arbetat med i fem år. Det har byggt datormodeller för spinntronik, där man utnyttjar elektronernas spinn såväl som deras laddning. I studien har man tittat på stabila oscillatormatriser. En oscillator är en elektronisk krets som genererar periodiska vågformer med önskad frekvens.  

Fasbrus en viktig komponent

Forskarna har arbetat med hur de varierande materialegenskaperna kan påverka stabiliteten och kopplat ihop flera oscillatorer. De skapar sedan en mikrovågssignal, som kan användas för kommunikation i ett 5G eller 6G system. Spinntronik kan även tillämpas i vanliga datorer där det finns vissa typer av minnen man vill ersätta för att komma upp i hög hastighet samtidigt som systemet ska kunna leva länge på lite ström.

En viktig komponent som man tittar på är det som kallas fasbrus, där man vill nå en högre effekt och en ren och tydlig signal för att få bättre och snabbare kommunikation.

– Vi vill att fasbruset blir lägre och mer förutsägbart. Vi har kopplat ihop avancerade modeller med experimentella resultat och då har vi skapat ett nytt verktyg för att bygga bättre komponenter, säger Gunnar Malm.

Forskningen har nu uppmärksammats som veckans artikel i den tvärvetenskapliga sidan Scilight.

 – Det händer inte så ofta så det är väldigt roligt. Det är också något som vi forskare tänker mycket på, hur viktigt det är att vi synliggör våra resultat, för att de ska komma till nytta i samhället, berättar Gunnar Malm.

Spinntronik

Spinntronik är en teknologi som utnyttjar elektronens magnetiska egenskaper, dess spinn, för att magnetiskt styra elektronerna i mikroelektroniska komponenter.

Idag utnyttjas spinntronik i form av så kallad jättemagnetoresistivitet (GMR) i till exempel hårddiskar i datorer.

För exempelvis inbyggda system så är ickeflyktiga minnen, så kallade MRAM, lovande tack vare låg energiförbrukning och bra stabilitet.

Källa: Nationalencyklopedin och MRAM-info

Emelie Smedslund 

Relaterade nyheter

Gruppbild på involverade parter i det nya projektet.
KTH-forskare och projektledare Saul Rodriguez (vänster) tillsammans med kollegor i det nya projektet. Från vänster till höger: Saul Rodriguez (KTH) Johanna Flodin (Muscle Matrix Support AB - MSS), Paul Ackermann (MMS), Malin Otter (KTH - exjobbare vid MMS), Robin Juthberg (MMS), Nelida Aliaga (MMS), Jafeth Lizana (MMS), Bashar Jamal Pati (KTH - exjobbare vid MMS).

Välkommen finansiering för förebyggande av blodproppar

Vinnova beviljar 4 MSEK för utveckling av nästa generations förebyggande av venös tromboembolism.

Läs artikeln

Snabb kommunikation med spinntronik är möjlig visar modeller

Ett steg närmare en bättre och snabbare kommunikation i 5G och 6G har tagits. Nu ska Ericsson och KTH utvärdera tekniken under två år och förhoppningen är att närma sig en prototyp som kan användas om...

Läs artikeln
Ana Rusu

Från implanterbara medicinska sensorer till spintronikbaserade system

När nya medicinska sensorer ska placeras inuti kroppen så krävs nya sätt att ge dem energi. Ana Rusus grupp utvecklar smarta och energieffektiva integrerade kretsar och system för livslång användning ...

Läs artikeln