Medical and Biomedical Technology at KTH

Plattformen för Life Science Technology

I mänsklighetens tjänst, för morgondagens samhälle.

Forskning i gränslandet mellan teknik, naturvetenskap och medicin bedrivs på flera av KTH:s skolor och ett antal forskargrupper bedöms som världsledande inom området.

Ett viktigt forskningsområde innefattar kartläggningen av alla människans proteiner, teknikutveckling för storskalig genetisk analys samt cancerdiagnostik och behandling. Inom många forskningsområden är beräkningsbiologi en viktig del. Andra viktiga områden omfattar utvecklingen av biomedicinska material, metodutveckling för läkemedelssyntes, teknik för minimalinvasiv terapi, biologisk och medicinsk avbildning samt utveckling av hjälpmedel och boendeformer för den åldrande befolkningen.
Strategiska satsningar som kan ge synergieffekter och ytterligare konkurrenskraft inom detta växande område kommer att prioriteras inom denna plattform.

Forskningen inom detta område förutsätter nära samverkan med Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Stockholms Läns Landsting.

Till sidans topp