Om fokusområdet Life Science

Life Science (livsvetenskap) är forskning inriktad på det biologiska livet och bedrivs i gränslandet mellan teknik, naturvetenskap och medicin. KTH:s skolor och ett antal av KTH:s forskargrupper bedöms som världsledande inom Life Science, som också är ett av KTH:s fem tvärdisciplinära fokusområden.

Sommarskola i Shanghai 2016

Den 21–27 augusti hålls SJTU-KTH Summer School of Biomedical Engineering, 4.5 ECTS i Shanghai.

SciLifeLab

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett center för molekylärbiologisk forskning med fokus på hälsa och miljö. SciLifeLab drivs på regeringens uppdrag av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Samarbeta med oss

Mycket av KTH:s Life Science-forskning sker i samarbete med externa partners. 

Hitta rätt forskare

Kontakta oss för att få veta vilka forskare som arbetar inom ditt område. 

Vår forskning inom Life Science

KTH:s forskning inom Life Science spänner över ett brett område.

Till sidans topp